ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort ascendingYearTitle
Μαντζούνη, Ε., Μουτόπουλος, Κ. Δ., Καλλιανιώτης, Α., Σωμαράκης, Σ., Κουτσικόπουλος, Κ.2006ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΑΥΡΟΥ (ENGRAULIS ENCRASICOLUS L., 1758) ΣΤΟ Β. ΑΙΓΑΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΜΑΝΙΑΚΑΣ, Ι., Γιουλάτος, Δ.2008ΟΣΤΕΟΜΥΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΥΧΤΟΝΟΜΟΥ Tadarida teniotis, Rafinesque 1814 (MOLOSSIDAE, CHIROPTERA) ΓΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ, ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΤΗΣΗ
Μαμούρης, Ζ., Στουμπούδη, Μ. Θ., Σταμάτης, Κ., Μούτου, Κ., Μπαρμπιέρι, Ρ.2003Ανάλυση περιοχών μιτοχονδριακού DNA με τη μέθοδο RFLP για την αποτίμηση της γενετικής ποικιλομορφίας στους πληθυσμούς του απειλούμενου ψαριού Ladigesocypris ghigii
Μαμμίδης, Χ., Καδής, Κ., Coulson, Τ.2012Σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή της πτηνοπανίδας εντός των περιοχών «Φύση 2000» στην Kύπρο
Ζαχαρίου-Μαμαλίγκα, Ε.2000Η Επιβίωση Αρχαίων Ελληνικών Ιχθυωνυμίων σε Νεοελληνικά και Μεσογειακά Ιχθυωνύμια
Μαμακής, Ι., Μαζάρης, Α. Δ., Πουλόπουλος, Ι., Καλπάκης, Σ., Ματσίνος, Γ.2006Κύριες Απειλές για την Ορνιθοπανίδα της Ελλάδας. Ανάλυση Πληροφορίας που Συλλέχθηκε την Τελευταία Δεκαετία από το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων
Μαμάσης, Δ., Ρουσόπουλος, Γ., Τραμπάζαλη, Κ.2006Το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (D.T.M) και τα Όρνια (Gyps fulvus) του Όρους Αράκυνθου και των Στενών της Κλεισούρας
Μακροδήμος, Ν., Μπλιώνης, Γ., Κρίγκας, Ν., Βώκου, Δ.2006Άνθηση και Επικονίαση της Εντομόφιλης Αλπικής Βιοκοινότητας στο Οροπέδιο των Μουσών του Ολύμπου
Μαζάρης, Α., Ματσίνος, Γ.2004ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΤΟΜΟΣΤΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΑ; ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ
Μαζάρης, Α., Καλλιμάνης, Θ., ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι., Σγαρδέλης, Σ., Παντής, Ι. Δ.2008Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΟΥΛΙΑ, ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΜΦΙΒΙΑ, ΕΡΠΕΤΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Μαγουλάς, Α., Τερζόγλου, Β., Κωτούλας, Γ., Μαχιάς, Α.2003Η ανάλυση της ποικιλότητας του μιτοχονδριακού DNA στους πληθυσμούς Γαύρου (Engraulis encrasicolus) των κεντρικών Ελληνικών θαλασσών υποδεικνύει την ύπαρξη δυο σαφώς διακριτών γενετικών αποθεμάτων
Μαγουλάς, Α.2000ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΤΗΜΑΤΑ
Μαγκαφά, Α., Αυγουστίνος, Α., Κλώσσα-Κίλια, Ε., Παπασωτηρόπουλος, Β., Κράιτσεκ, Σ., Κίλιας, Γ.2012Μελέτη της γενετικής δομής φυσικών πληθυσμών της Atherina boyeri με χρήση μικροδορυφορικών δεικτών
Μάνη, Π., Κατή, Β., Δημόπουλος, Π.2004ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΜΟΠΑΝΙΔΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΠΤΕΡΩΝ
Λυμπεράκης, Π., Νικολακάκης, Ε., Παπαδημητράκης, Ε., Μυλωνάς, Μ.201217 χρόνια Ερπετολογική συλλογή Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστημίου Κρήτης: Πορεία ανάπτυξης & συμβολή στη γνώση της βιοποικιλότητας της Ανατολικής Μεσογείου.
Λυμπεράκης, Π., Μπαρνιάς, Α., Περουλάκη, Ε.2012Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς – Λευκά Όρη
Λυμπεράκης, Π.2006Μαθαίνοντας (από) τη Βιοποικοιλότητα της Ελλάδας ένα Παράδειγμα από την Ερπετοπανίδα του Αιγαίου
Λυμπεράκης, Π.2008ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΩΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΠΕΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ.
Λουκμίδιου, Σ. Π., Στεργίου, Κ. Ι.2000Σχέσεις Μήκους-Βάρους και Κατά Μήκος Συνθέσεις του Γαύρου, Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) στο Θερμαϊκό Κόλπο
ΛΟΥΒΡΟΥ, Ι., Ραδέα, Κ., Οικονόμου, Α.2008Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΟΧΛΩΡΙΔΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΒΙΟΥ ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΟΥ Bythinella cf. charpentieri
Λιαντράκη, Ζ., Καλογήρου, Μ., Μαυρέα, Ζ., Μαυρόκωστας, Ε., Κολλάρος, Δ.2012Διαφορές στα παγιδευόμενα ποσοστά εντόμων σε κόμες δενδρωδών φυτικών ειδών, ανάλογα με τον τρόπο παγίδευσης και το φυτικό είδος
Λιάπης, Ν., Δόξα, Χ. Κ., Κεντούρη, Μ., Divanach, P.2006Περιγραφή του Ενδιαιτήματος του Ροφού Epinephelus marginatus (Lowe, 1834)
Λευκαδίτου, Ε., Μπέκας, Π.2003Μορφομετρική ανάλυση των ραμφων μοσχίων Eledone cirrhosa (Cephalopda: Octopoda) που αλιεύτηκαν στο Θρακικό Πέλαγος (B.A. Μεσόγειος)
Λεονταράκης, Π. Κ., Βαφείδης, Δ., Καλλιανιώτης, Α.2006ΣΧΈΣΕΙΣ ΜΉΚΟΥΣ-ΒΆΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΆΡΩΝ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΆΦΘΟΝΩΝ ΓΑΡΊΔΩΝ PANDALIDAE (DECAPODA: CARIDEA) ΤΟΥ Β. ΑΙΓΑΊΟΥ ΠΕΛΆΓΟΥΣ
Λεονάρδος, Ι., Σίνης, Α., Κοκκινίδου, Α.2000Ιχθυοπανίδα του Συγκροτήματος των Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου και Αιτωλικού
Λεονάρδος, Ι., Σίνης, Α.2000Mothocya sp. (Isopoda: Cymothoidae), ένα Παρασιτικό Ισόποδο στη Στοματική και τις Βραγχιακές Κοιλότητες της Αθερίνας Atherina boyeri (Risso, 1810) στη Λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού
Λεγάκις, Α.2004ΠΟΣΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;
Λεγάκις, Α.2004Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Λεγάκις, Α.2006Πρόσφατες Τάσεις στη Μελέτη της Πανίδας της Ελλάδας
Λεγάκις, Α.2012Το διεθνές εμπόριο ειδών της Σύμβασης CITES από και προς την Ελλάδα
Θεσσαλού-Λεγάκη, Μ., Κεντούρης, Κ.1984ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ Callianassa tyrrhena (PETAGNA, 1972) (Crustacea, Decapoda)
Θεσσαλού-Λεγάκη, Μ.1978Συμβολή στη μελέτη των πλαγκτονικών προνυμφών των δεκάποδων καρκινοειδών του παγασητικού κόλπου.
Λεoνάρδος, Ι.2000Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Gambusia affinis (BAIRD AND GIRARD, 1858) ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΝΙΩΝ
Λαντζούνη, Μ., Ζενέτου, Α., Χατζηανέστης, Ι., Σύμπουρα, Μ., Σκληβάγκου, Ε., Αρβανιτάκης, Γ.2003Επιπτώσεις της ρύπανσης από πετρελαιοειδή σε ένα παράκτιο κλειστό οικοσύστημα
Λαντζούνη, Μ., Βιτζηλαίου, Κ., Νικολαίδου, Α.2003Η Πανίδα της Φάσης των Φωτόφιλων Φυκών στο Μεσσηνιακό Κόλπο
Λαμπροπούλου, Μ., Παπακωνσταντίνου, Κ.2003Αλιευτική παραγωγή μηχανορατών: σύσταση αλιεύματος, τροφικό επίπεδο και παράγοντες που τα επηρεάζουν
Λαμπροπούλου, Μ., Μαραβέλιας, Χ., Παπακωνσταντίνου, Κ.2000Αλιευτική Παραγωγή Μηχανοτράτων στην Ιχθυόσκαλα Χαλκίδας και Παράγοντες που την Επηρεάζουν
Λαμπαδαρίου, Ν., Χατζηγιάννη, Ε., Τσελεπίδης, Α.2003Επιπτώσεις της αλιείας με τράτα βυθού στη βιοκοινωνία των μειοβενθικών μεταζώων
Λαμπαδαρίου, Ν., Καρακάσης, Ι.2003Επιπτώσεις των Υδατοκαλλιεργειών στο Μειοβενθικό Οικοσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου
ΛΑΚΚΑ, Β., Κατή, Β., Παπαδάτου, Ε., Σφενδουράκης, Σ., ΑΚΤΙΩΤΗΣ, Τ.2008ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, Μ.1994ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΥΚΛΟ, ΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ HELICELLA (XEROTHRACIA) PAPPI SCHUTT (1962) (ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΦΟΡΑ)
Λαζαρίδου, Ε., Σπίνος, Ε., Μπεριάτος, Γ., Μπεριάτος, Τ.2012Παρουσία του αλλόχθονου χλωροφύκους Caulerpa racemosa και των ιχθύων Sphoeroides pachygaster και Fistularia commersonii στις ακτές των νησιών Κεφαλονιά και Ιθάκη
Κώτου, Ε., Μπέη, Φ., Παπαθανασίου, Ε.1997"Scope for Growth" & Βιοσυσσώρευση Μεταλλικών Ιόντων στο Mytilus galloprovincialis του Κόλπου της Καλλόνης
Κόκκορης, Γ. Δ.2008ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ-ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΑ: ΠΟΥΛΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
Κωτούλας, Γ., Mejuto, J., Τσερπές, Γ., Garcia-Cortes, B., Περιστεράκη, Ν., De la Serna, J., Τσαλαβούτα, Μ., Μαγουλάς, Α.2003Τα μεγάλα πελαγικά είδη και η δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των μεταναστεύσεων τους μέσω μoριακών δεικτών: Η περίπτωση του ξιφία (Xiphias gladius)
ΚΩΤΟΥ, Ε.1994EPHIPPIA ΩΣ ΑΡΧΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ TESTS
Κωνσταντογιάννη, Μ., Μεγαλοφώνου, Π., Σταθοπούλου, Ε., Δασενάκης, Μ.2003Προσδιορισμός Μετάλλων σε Τρία Είδη Ψαριών (Xiphias gladius, Euthynnus alletteratus, Sarda sarda) από την Ανατολική Μεσόγειο
ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ, Ν., ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Χ., ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, Μ.1994ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ F6 ΚΑΙ F7 ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ H. ASPERSA (ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΟΛΑΨΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ H. LUCORUM ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
Κυρμιτζόγλου, Ι., Τζώμος, Θ., Κίτσος, Μ. - Σ., Χαρτόσια, Ν., Χριστοδούλου, Μ., Αναγνωστοπούλου, Λ., Αρβανιτίδης, Χ., Τσελεπίδης, Α., Κούκουρας, Α.2006ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΣΕΨΙΑΝΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΨΑΡΙΑ, ΤΑ ΔΕΚΑΠΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΑ
Κρεστενίτης, Ι., Μπαρμπόπουλος, Κ., Σεϊτάνης, Σ., Χαλκιάς, Ν.2003Επίδραση των μυδοκαλλιεργειών στη θαλάσσια κυκλοφορία

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith