ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΣΕΨΙΑΝΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΨΑΡΙΑ, ΤΑ ΔΕΚΑΠΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΑ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Κυρμιτζόγλου, Ι., Τζώμος, Θ., Κίτσος, Μ. - Σ., Χαρτόσια, Ν., Χριστοδούλου, Μ., Αναγνωστοπούλου, Λ., Αρβανιτίδης, Χ., Τσελεπίδης, Α., Κούκουρας, Α.
Conference Name:8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:4-8 ΙΟΥΝΙΟΥ
Publisher:Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Θεσσαλονίκη
Keywords:Decapoda, Echinodermata, lessepsian, migration, Pisces, Λεσεψιανή, μετανάστευση
Wed, 2017-11-01 09:47 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith