ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Antoniadou, C., Sarantidis, S., Vafidis, D., Voultsiadou, E.2006POPULATION STRUCTURE OF Paracentrotus lividus Lamark: A PRELIMINARY ASSESSMENT IN TWO AREAS OF THE AEGEAN SEA
Forbes, E.1843REPORTS ON THE MOLLUSCA AND RADIATA OF THE AEGEAN SEA AND ON THEIR DISTRIBUTION, CONSIDERED AS BEARING ON GEOLOGY. BY EDWARD FORBES., F.L.S., M.W.S., PROFESSOR OF BOTANY IN KING'S COLLEGE, LONDON.
Gritzalis, K. C., Bogdanos, K. D., Diapoulis, A. C.1996The Trophic Behaviour of Paracentrotus lividis and its Effect on Phytobenthos
Pantazis, P. A.2009The culture potential of Paracentrotus lividus (Lamarck 1816) in Greece: a preliminary report
Rousou, M., Christodoulou, M., Fryganiotis, K., Damianidis, P., Voultsiadou, E., Chintiroglou, C.2007BIODIVERSITY OF INVERTEBRATE DISCARDS IN COASTAL FISHERIES OF CYPRUS: A PRELIMINARY SURVEY
Smith, C. J., Papadopoulou, K. - N., Labropoulou, M., Tselepides, A.1997Megafaunal Communities of the Continental Shelf and Slope of the Cretan Sea
Tselepides, A., Papadopoulou, K. - N., Podaras, D., Koutsoubas, D.2000Macrobenthic Community Structure of the Aegean Sea
Tselepides, A., Papadopoulou, K. - N., Podaras, D., Plaiti, W., Koutsoubas, D., Pantazoglou, F.1997Macrobenthic Community Structure in the Cretan Sea
Αρβανιτάκης, Γ., Pancucci, M. Α., Σύμπουρα, Ν., Στρεφτάρης, Ν., Ζενέτου, Α.2000Ο Όρμος της Ελευσίνας στα Πρόθυρα του 2000
Ζενέτου, Α., Σύμπουρα, Ν., Pancucci, M. Α., Σκληβάγκου, Ε., Αρβανιτάκης, Γ.2000Δομή των Βενθικών Βιοκοινώνιων του Σαρωνικού Κόλπου και Εξέλιξη από το 1985 μέχρι Σήμερα
Κυρμιτζόγλου, Ι., Τζώμος, Θ., Κίτσος, Μ. - Σ., Χαρτόσια, Ν., Χριστοδούλου, Μ., Αναγνωστοπούλου, Λ., Αρβανιτίδης, Χ., Τσελεπίδης, Α., Κούκουρας, Α.2006ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΣΕΨΙΑΝΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΨΑΡΙΑ, ΤΑ ΔΕΚΑΠΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΑ
Μεζίτη, Α., Κορμάς, Α. Κ., Pancucci-Παπαδοπούλου, Α., Θεσσαλού-Λεγάκη, Μ.2004ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΕΝΔΟΣΥΜΒΙΩΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΑΧΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΚΙΔΙΑ
Οικονομίδης, Ν., Σαραντίδης, Σ., Βαφείδης, Δ., Χιντήρογλου, Χ.2003Δομή των Φυσικών Αποθεμάτων του Paracentrotus lividus (Echinoidea, Echinodermata) στον Κόλπο της Καβάλας: Προκαταρκτικά Αποτελέσματα
Pancucci-Παπαδοπούλου, Μ. Α., Σαλωμίδου, Μ., Σύμπουρα, Ν., Ζενέτου, Α.2000Εξέλιξη των Βενθικών Βιοκοινωνιών στον Παγασητικό Κόλπο
Σιακαβάρα, Κ.1997Δυναμικές Αλλαγές Παράκτιων Μακροβενθικών Πληθυσμών (Αγ. Πελαγία, Κρήτη)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith