ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΩΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΠΕΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ.

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:Λυμπεράκης, Π.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:Aegean, biodiversity, Reptile, Αιγαίο, βιοποικιλότητα, Ερπετοπανίδα
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _ΑΙΓΑΙΟ.pdf148.47 KB
Thu, 2019-06-20 13:08 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith