ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:ΛΑΚΚΑ, Β., Κατή, Β., Παπαδάτου, Ε., Σφενδουράκης, Σ., ΑΚΤΙΩΤΗΣ, Τ.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:Epirus, hunter, hunting, prey, ηπείρου, θηραμάτων, κυνήγι, κυνηγών
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _ΗΠΕΙΡΟΣ.pdf154.22 KB
Thu, 2019-06-20 12:41 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith