Περιγραφή του Ενδιαιτήματος του Ροφού Epinephelus marginatus (Lowe, 1834)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Λιάπης, Ν., Δόξα, Χ. Κ., Κεντούρη, Μ., Divanach, P.
Conference Name:3° Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας & Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας <<Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας>>
Date Published:16-19 Νοεμβρίου
Publisher:Τυπογραφείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Conference Location:ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος», Πανεπιστημιούπολη, 45110, Ιωάννινα.
Keywords:dusky, Epinephelus, grouper, habitat, marginatus, ενδιαίτημα, Ροφός
Wed, 2016-10-26 12:53 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith