Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς – Λευκά Όρη

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Λυμπεράκης, Π., Μπαρνιάς, Α., Περουλάκη, Ε.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:forest, Lefka Ori, monitoring, national, Samaria, wildlife, άγρια, δρυμός Λευκών, Εθνικός, ζωή, Ορέων, παρακολούθηση, Σαμαριάς, Φαράγγι
Thu, 2017-09-07 12:49 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith