ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ Callianassa tyrrhena (PETAGNA, 1972) (Crustacea, Decapoda)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1984
Authors:Θεσσαλού-Λεγάκη, Μ., Κεντούρης, Κ.
Conference Name:Α’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Date Published:14-17 ΜΑΙΟΥ
Publisher:ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΩΚΑΕ
Conference Location:ΑΘΗΝΑ
Keywords:Attica, cephalothorax, coasts, Evia, measurements, ακτές, Αττική, Ευβοϊκός, καφαλοθώρακας, μετρήσεις
Mon, 2020-08-24 11:09 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith