ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΜΟΠΑΝΙΔΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΠΤΕΡΩΝ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2004
Authors:Μάνη, Π., Κατή, Β., Δημόπουλος, Π.
Conference Name:ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - Βιοποικιλότητα & Πλανητική Αλλαγή
Date Published:18-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Publisher:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Conference Location:ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Keywords:ecological, insects, lake, Orthoptera, value, water meadows, αξία, έντομα, λίμνη, οικολογική, Ορθόπτερα Pamvotida, Παμβώτιδα, υγρά λιβάδια
Tue, 2018-04-03 11:10 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith