ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΤΗΜΑΤΑ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Μαγουλάς, Α.
Conference Name:Εισαγωγή καλλιερούμενων υδρόβιων οργανισμών στα υδάτινα οικοσυστήματα. Επίδραση στην παραγωγή, στο περιβάλλον, στη γενετική πληροφορία. FORUM ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Date Published:11-12 Μαΐου
Publisher:ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΕΛΩΟΥ A.E. - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Conference Location:Ζάππειο Mέγαρο, Αθήνα
Keywords:cultured, effect, escape, farmed, fish, genetic, influence, Natural, organisms, populations, γενετικές, γενετική, διαφυγή, εισαγωγή, εντυπώσεις, επίδραση, καλλιεργημένα, οικοσυστήματα, οργανισμοί, πληθυσμοί, Φυσικά, ψάρια
Taxonomic name: 
Wed, 2018-03-21 10:38 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith