Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΟΧΛΩΡΙΔΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΒΙΟΥ ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΟΥ Bythinella cf. charpentieri

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:ΛΟΥΒΡΟΥ, Ι., Ραδέα, Κ., Οικονόμου, Α.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:diet, FERTILIZER, gastrοpod, hybrid, Γαστερόποδα, δίαιτα, διατομοχλωρίδας, υβρίδιου
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _Bythinella.pdf150.5 KB
Thu, 2019-06-20 12:50 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith