Το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (D.T.M) και τα Όρνια (Gyps fulvus) του Όρους Αράκυνθου και των Στενών της Κλεισούρας

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Μαμάσης, Δ., Ρουσόπουλος, Γ., Τραμπάζαλη, Κ.
Conference Name:3° Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας & Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας <<Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας>>
Date Published:16-19 Νοεμβρίου
Publisher:Τυπογραφείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Conference Location:ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος», Πανεπιστημιούπολη, 45110, Ιωάννινα.
Keywords:bird, fulvus, Gyps, Αράκυνθος, Αράκυνθου, εδάφους, μοντέλο, όρνιο, Όρους, πουλιά, ψηφιακό
Wed, 2016-10-26 14:20 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith