ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ F6 ΚΑΙ F7 ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ H. ASPERSA (ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΟΛΑΨΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ H. LUCORUM ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1994
Authors:ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ, Ν., ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Χ., ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, Μ.
Conference Name:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Date Published:5 - 7 ΜΑΙΟΥ 1994
Publisher:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Conference Location:ΒΟΛΟΣ
Keywords:breeding, culture, farming, snails, εκτροφή, καλλιέργεια, σαλιγκάρια
Front Cover: 
Tue, 2023-01-24 15:13 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith