Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Gambusia affinis (BAIRD AND GIRARD, 1858) ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΝΙΩΝ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Λεoνάρδος, Ι.
Conference Name:Εισαγωγή καλλιερούμενων υδρόβιων οργανισμών στα υδάτινα οικοσυστήματα. Επίδραση στην παραγωγή, στο περιβάλλον, στη γενετική πληροφορία. FORUM ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Date Published:11-12 Μαΐου
Publisher:ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΕΛΩΟΥ A.E. - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Conference Location:Ζάππειο Mέγαρο, Αθήνα
Keywords:affinis, biocontrol, fish, Gambusia, Gambusia affinis, inland, introduced, mosquitoes, Mosquitofish, waters, βιολογικός έλεγχος, εισαγωγή, εσωτερικά, Κουνουπόψαρο, νερά, ψάρι
Wed, 2018-03-21 10:15 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith