Επίδραση των μυδοκαλλιεργειών στη θαλάσσια κυκλοφορία

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Κρεστενίτης, Ι., Μπαρμπόπουλος, Κ., Σεϊτάνης, Σ., Χαλκιάς, Ν.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:aquaculture, circulation, sea, shellfish, water, θάλασσα, κυκλοφορία, νερό, οστρακοειδή, υδατοκαλλιέργεια
Tue, 2017-05-09 12:44 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith