ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

AuthorsYearTitlesort descending
Γερακάρης, B., Tσιάμης, K.2012Υπερπληθυσμοί αχινών σε μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών
Iliadou, K.1986Υπολογισμός του σωματικού μεγέθους των ιχθυοθηραμάτων του Parasilurus aristotelis (Agassiz, 1856) (Pisces, cypriniformes, siluridae) των λιμνών Λυσιμαχίας και Τριχωνίδας της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας
Pardali, E., Feggou, E., Mavragani-Tsipidou, P.1994ΥΠΟΟΜΑΔΑ MONTIUM : ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΖΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΒΡΟΧΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΑΙΝΙΚΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ DROSOPHILA VULCANA
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Ε., ΧΑΤΖΑΚΗ, Μ., Καλτσάς, Δ., Μυλωνάς, Μ.2008ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΑΧΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΚΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Γκιώκας, Σ.2004ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΞΗ ΥΠΟΘΕΣΗ;
Τρυφωνόπουλος, Γ., Θάνου, Ε., Φραγγεδάκη–Τσώλη, Σ., Χονδρόπουλος, Β.2004ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΠΤΟΠΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Microtus (RODENTIA, ARVICOLIDAE) ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ mtDNA
Παπαϊωάννου, Χ., Καραγεώργου, Δ., Κλώσσα-Κίλια, Ε., Σφενδουράκης, Σ., Κίλιας, Γ.2012Φυλογεωγραφία ελληνικών πληθυσμών του θαλάσσιου ισοπόδου Sphaeroma serratum (Crustacea, Isopoda, Sphaeromatidae)
Καμηλάρη, Μ., Λιόντος, Α., Κλώσσα-Κίλια, Ε., Κίλιας, Γ., Σφενδουράκης, Σ.2012Φυλογεωγραφία του ενδημικού είδους Trachelipus aegaeus (Isopoda, Oniscidea) στην Ελλάδα
ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΟΥ, Χ., Καλτσάς, Δ., ΣΤΑΘΗ, Ι., Μυλωνάς, Μ.2008ΦΥΛΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Euscorpius (Scorpiones: Buthidae) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.
Καμηλάρη, Μ., Παρμακέλης, Α., Κλώσσα-Κίλια, Ε., Κίλιας, Γ., Σφενδουράκης, Σ.2008ΦΥΛΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Trachelipus (Isopoda, Oniscidea) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τζανάτος, Ε., Γκάνιας, Κ., Ίσαρη, Σ., Ράμφος, Α., Σωμαράκης, Σ., Μαχιάς, Α., Κουτσικόπουλος, Κ., Φραγκοπούλου, Ν.2003Φυσικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των παράκτιων περιοχών της Κεντρικής Ελλάδας κατά το αναπαραγωγικό μέγιστο της σαρδέλας
Μπουντά, Ε., Κάλφα-Παπαϊωάννου, Α. Μ.1986Φυσιολογία της Πέψης των Κυριοτέρων Εμπορεύσιμων Ψαριών και Στοιχεία Παθολογίας της Πέψης
Σολωμού, Α., Σφουγγάρης, Α.2008ΦΥΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ
Κατσελίδης, Κ. Α., Φούρναρη, Υ., Δημητριάδης, Χ., Schofield, G., Κουτσούμπας, Δ.2012Φωταύγεια του ουρανού και νυχτερινά φώτα: διερεύνηση του αποπροσανατολισμού των νεοσσών της Caretta caretta από φώτα που δεν βρίσκονται απευθείας πίσω από την παραλία
Belardinelli, A., Λυμπεράκης, Π.2001ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΥ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ
Αντωνίου, Ζ., Παναγόπουλος, Δ., Δασενάκης, Μ.2003Χαλκός και Μαγγάνιο σε Ιστούς της Μεσογειακής Θαλάσσιας Χελώνας Caretta caretta
Βαφείδης, Δ., Δαλιάνης, Α., Καλλιανιώτης, Α.2003Χαρακτηριστικά Κατανομής των Πληθυσμών των Πιο Άφθονων Γαρίδων της Οικογένειας Pandalidae (Decapoda: Caridea: Pandalidae), στο Β. Αιγαίο
Κατσέλης, Γ., Σπίνος, Ε., Κουτσικόπουλος, Κ., Περιστεράκη, Π., Τσερπές, Γ.2000Χαρακτηριστικά του Στόλου Αλιείας του Ξιφία στην Δυτική Ελλάδα
Αλιβιζάτος, Χ., Γκούτνερ, Β., Ρήγας, Ι., Αθανασιάδης, Α., Ζόγκαρης, Σ.2006Χειμερίνη Οικολογία του Στικταετού (Aquila clanga) στο Δέλτα Έβρου και στους Υγρότοπους Αμβρακικού
Τσιτσιμπίκου, Χ., Βάγιας, Κ., Ρούσσης, Β.2000Χημειοταξονομική Μελέτη Κοραλλιών του Γένους Gorgonia
Τσουκάτου, Μ., Μαρίνος, Λ., Μιχόπουλος, Ν., Βάγιας, Κ., Χαρβάλα, Α., Σκούλλος, Μ., Ρούσσης, Β.2000Χημική Προστασία Σπόγγων του Γένους Ircinia
Καραμήτρος, Γ., Μαραβέλιας, Χ.2003Χρήση γενικευμένων αθροιστικών μοντέλων στη μελέτη της αλιευτικής παραγωγής των Γρι-γρι στον Παγασητικό Κόλπο και των παραγόντων που την επηρεάζουν
Τσιγγενόπουλος, Κ., Volkaert, F., Libertini, A., Μαγουλάς, Α., Κωτούλας, Γ.2003Χρήση μικροδορυφορικών δεικτών DNA στη γενετική βελτίωση του Λαβρακίου (Dicentrarchus labrax) με τη δημιουργία και εφαρμογή γενετικού χάρτη μέσης πυκνότητας
Ροβάτσος, Μ., ΜΗΤΣΑΙΝΑΣ, Γ., ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗ, Ε., Λυμπεράκης, Π., Γιαγιά-Αθανασοπούλου, Ε.2008ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΑΚΑΝΘΟΠΟΝΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Acomys minous
Ροβάτσος, Μ., ΜΗΤΣΑΙΝΑΣ, Γ., PASPALI, G., ORUCI, S., ΑΓΓΕΛΟΥ, Λ. Ξ., Γιαγιά-Αθανασοπούλου, Ε.2008ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΒΑΡΝΟΥΣ
Σεβαστού, Κ., Ελευθερίου, Α.2003Χωρικές και Εποχικές Διακυμάνσεις του Μειοβενθικού Οικοσυστήματος των Αμμωδών Παραλιών της Κρήτης
Δρακοπούλου, Π., Γιαννακούρου, Α., Παπαθανασίου, Ε.2003Χωρική οργάνωση μυδοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με στόχο τη βελτιστοποίηση της σχέσης παραγωγή μυδιών - προστασία περιβάλλοντος : Το παράδειγμα του Κόλπου της Θεσσαλονίκης
Γιαννακόπουλος, Α., Ακριώτης, Τ., Δημητρακόπουλος, Π. Γ., Θεοδώρου, Κ., Μερτζάνης, Γ., Riegler, S., Riegler, A., Τράγος, Θ., Ηλιόπουλος, Γ., Ποϊραζίδης, Κ.2012Χωροχρονική επικάλυψη ζωτικών χώρων καφέ αρκούδων (Ursus arctos) στη ΒΑ Πίνδο
Ευαγγελόπουλος, Α., Σπυράκος, Ε., Gomez-Rocha, R., Κουτσούμπας, Δ.2004ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΑΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΘΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Βασιλάκης, Δ., Ακριώτης, Τ.2008ΎΨΟΣ ΠΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΥΡΟΓΥΠΑ (Aegypius monachus). ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith