Φυσικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των παράκτιων περιοχών της Κεντρικής Ελλάδας κατά το αναπαραγωγικό μέγιστο της σαρδέλας

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Τζανάτος, Ε., Γκάνιας, Κ., Ίσαρη, Σ., Ράμφος, Α., Σωμαράκης, Σ., Μαχιάς, Α., Κουτσικόπουλος, Κ., Φραγκοπούλου, Ν.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:biological, central, characteristics, coastal, peak, physical, sardine, spawning, αναπαραγωγικό, βιολογικός, κεντρική, μέγιστο, σαρδέλα, φυσικός, χαρακτηριστικά
Thu, 2017-04-20 11:44 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith