ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΥ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ

Publication Type:Conference Proceedings
Year of Conference:2001
Authors:Belardinelli, A., Λυμπεράκης, Π.
Conference Name:Πρακτικά 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε.
Pagination:125
Date Published:24-27 Μαΐου 2001
Conference Location:Χίος
Keywords:Mammalia
Abstract:

Η δραστηριότητα, η υψομετρική κατανομή και η σχετική αφθονία τεσσάρων μικρών σαρκοφάγων (Martes foina, Mustela nivalis, Meles meles, Felis silvestris) και του σκαντζόχοιρου (Erinaceus concolor) μελετήθηκαν με την μέθοδο των φωτογραφικών παγίδων (φωτοπαγίδων) στην Κρήτη.Κατά την πρώτη φάση της επισκόπησης οι φωτοπαγίδες τοποθετήθηκαν για ένα μήνα σε τρεις υψομετρικές ζώνες (0-500m, 500-1000m, πάνω από 1000m) σε τρεις διαφορετικές περιοχές (Άγιος Μάμας, Δάσος Ρούβα και Ανώγια) στον Ψηλορείτη. Κατά την δεύτερη φάση, η οποία διήρκεσε από τον Μάιο του 2000 μέχρι τον Απρίλιο του 2001, η επισκόπηση εστιάστηκε σε μια μόνο περιοχή (Αγ. Μάμας, υψόμετρο 1100m) όπου είχε επιβεβαιωθεί και η παρουσία του αγριόγατου, με σκοπό την ανίχνευση της σχετικής αφθονίας και της δραστηριότητας των ειδών.Κατά τη διάρκεια της μελέτης εντοπίστηκαν και τα πέντε είδη. Βρέθηκαν διαφορές στον αριθμό των φωτογραφιών κάθε είδους αναλόγως με το υψόμετρο την ώρα της ημέρας και την εποχή. Οι νυφίτσες ήταν οι κοινότεροι επισκέπτες στα χαμηλά υψόμετρα και δραστηριοποιούνταν αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το κουνάβι και ο σκαντζόχοιρος, εμφανίζονται και στα τρία υψόμετρα ως αποκλειστικώς νυκτόβια. Ο ασβός δεν έλκεται από το δόλωμα που χρησιμοποιήθηκε και φωτογραφήθηκε τυχαία σε δυο υψόμετρα (0-500 και >1000). Ο Αγριόγατος βρέθηκε μόνο πάνω από τα 1000m.Τα πρότυπα δραστηριότητας των ειδών που παρουσιάζονται δείχνουν εποχιακές και νυχθήμερες μεταβολές στην δραστηριότητα των ειδών.

Taxonomic name: 
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith