Χαρακτηριστικά Κατανομής των Πληθυσμών των Πιο Άφθονων Γαρίδων της Οικογένειας Pandalidae (Decapoda: Caridea: Pandalidae), στο Β. Αιγαίο

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Βαφείδης, Δ., Δαλιάνης, Α., Καλλιανιώτης, Α.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:Aegean, Caridea, Crustacea, Decapoda, distribution, marine, Pandalidae, sea, Αιγαίο, γαρίδα, Δεκαπόδα, θάλασσα, θαλάσσιο, Καρκινοειδή, κατανομή, Μαλακόστρακα
Tue, 2017-01-10 12:20 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith