ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΑΚΑΝΘΟΠΟΝΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Acomys minous

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:Ροβάτσος, Μ., ΜΗΤΣΑΙΝΑΣ, Γ., ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗ, Ε., Λυμπεράκης, Π., Γιαγιά-Αθανασοπούλου, Ε.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:chromosomal, Crete, study, ακανθοποντικός, Κρήτη, μελέτη, χρωμοσωματική
Taxonomic name: 
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _Acomys.pdf152.79 KB
Thu, 2019-07-04 12:13 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith