ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΒΑΡΝΟΥΣ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:Ροβάτσος, Μ., ΜΗΤΣΑΙΝΑΣ, Γ., PASPALI, G., ORUCI, S., ΑΓΓΕΛΟΥ, Λ. Ξ., Γιαγιά-Αθανασοπούλου, Ε.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:biodiversity, conditions, fauna, mountain, rodents, Varnous, Βαρνούς, βιοποικιλότητα, βουνό, Όρους, πανίδα, τρωκτικών
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _ΒΑΡΝΟΥΣ (1).pdf153.4 KB
Thu, 2019-07-04 11:44 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith