ΦΥΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:Σολωμού, Α., Σφουγγάρης, Α.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:bird, birdwatching, conventional, diversity, olive groves, olives, organic, plant, tree, βιολογικά, δέντρο, ελαιώνες, ελιές, Ορνιθοπανίδα, ποικιλότητα, πουλιών, συμβατικά, φυτική
Taxonomic name: 
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _ΟΡΝΙΘΟΠ.pdf175.65 KB
Thu, 2019-07-04 13:45 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith