ΎΨΟΣ ΠΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΥΡΟΓΥΠΑ (Aegypius monachus). ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:Βασιλάκης, Δ., Ακριώτης, Τ.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:cinereous vulture, Thrace, Θράκη, Μαυρόγυπα
Taxonomic name: 
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _Aegypius.pdf176.43 KB
Mon, 2019-06-10 13:41 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith