Χειμερίνη Οικολογία του Στικταετού (Aquila clanga) στο Δέλτα Έβρου και στους Υγρότοπους Αμβρακικού

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Αλιβιζάτος, Χ., Γκούτνερ, Β., Ρήγας, Ι., Αθανασιάδης, Α., Ζόγκαρης, Σ.
Conference Name:3° Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας & Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας <<Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας>>
Date Published:16-19 Νοεμβρίου
Publisher:Τυπογραφείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Conference Location:ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος», Πανεπιστημιούπολη, 45110, Ιωάννινα.
Keywords:Accipitridae, aquila, Aves, clanga, eagle, greater, Greece, spotted, winter, Αετίδες, Αμβρακικός, Αμβρακικού, δέλτα, Έβρος, Έβρου, οικολογία, πτηνός, Στικταετός, Υγρότοπος
Fri, 2016-10-21 11:36 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith