ΦΥΛΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Euscorpius (Scorpiones: Buthidae) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΟΥ, Χ., Καλτσάς, Δ., ΣΤΑΘΗ, Ι., Μυλωνάς, Μ.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:Aegean, Peloponnese, phylogeography, scorpion, Αιγαίο, Πελοπόννησος, σκορπιός, φυλογεωγραφία
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _Scorpiones.pdf148.43 KB
Tue, 2019-06-11 12:09 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith