Υπολογισμός του σωματικού μεγέθους των ιχθυοθηραμάτων του Parasilurus aristotelis (Agassiz, 1856) (Pisces, cypriniformes, siluridae) των λιμνών Λυσιμαχίας και Τριχωνίδας της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:1986
Authors:Iliadou, K.
Journal:Biologia Gallo-hellenica
Volume:11
Issue:2
Pagination:193-206
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon Iliadou_1986.pdf760.43 KB
Wed, 2018-07-11 12:21 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith