Χρήση μικροδορυφορικών δεικτών DNA στη γενετική βελτίωση του Λαβρακίου (Dicentrarchus labrax) με τη δημιουργία και εφαρμογή γενετικού χάρτη μέσης πυκνότητας

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Τσιγγενόπουλος, Κ., Volkaert, F., Libertini, A., Μαγουλάς, Α., Κωτούλας, Γ.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:bass, dicentrarchus, genetic, improvement, labrax, markers, microsatellite, sea, βελτίωση, γενετικός, δείκτες, λαβράκι, μικροδορυφορικοί, ψάρι
Fri, 2017-04-28 10:48 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith