ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

AuthorsYearTitlesort ascending
Ρούσσης, Β., Βάγιας, Κ., Τσουκάτου, Μ., Μαρίνος, Λ.1997Θαλάσσια Χημική Οικολογία: Αρχές - Κατευθύνσεις - Εφαρμόγες
Νταουλάς, Χ., Κουσουρής, Θ.1984ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ RUTILUS PLEUROBIPUNCTATUS STEFANIDIS (PISCES, CYPRINIDAE) ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ
Αναστασοπούλου, A., Παπακωνσταντίνου, Κ.2006ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΜΑΤΗ (Chlorophthalmus agassizi)(B.1840) ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Ησαΐας, E. A., Σίνης, Α. Ι.2006ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΠΑΣ BOOPS BOOPS (LINNAEUS,1758) ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Καλλιανιώτης, Α., Σωφρονίδης, Κ., Αργύρη, Α., Παπαντωνίου, Β.2003Ηλικία και Αύξηση των Ειδών, L. mormyrus, D. vulgaris and D. sargus στο Θρακικό Πέλαγος
Ίσαρη, Σ., Φραγκοπούλου, Α., Κουτσικόπουλος, Κ.2003Ηλεκτρονική Κλείδα για την Αναγνώριση του Μεσοζωοπλαγκτού
Μαζάρης, Α., Καλλιμάνης, Θ., ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι., Σγαρδέλης, Σ., Παντής, Ι. Δ.2008Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΟΥΛΙΑ, ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΜΦΙΒΙΑ, ΕΡΠΕΤΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΖΩΜΕΝΗ, Μ., ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι., Παντής, Ι. Δ.2008Η ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Τράμπα, Γ.1984Η ΧΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ Β.Δ. ΕΛΛΑΔΑ
Γεωργιακάκης, Π.2012Η χειροπτεροπανίδα του όρους Ταΰγετος
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, Α., Παρμακέλης, Α., Σημαιάκης, Σ., Μυλωνάς, Μ.2008Η ΦΥΛΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Scolopendra cingulata (Chilopoda, Scolopendridae) ΣΤΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Κουσουρής, Θ., Διαπούλης, Α., Φώτης, Γ.1984Η ΥΔΡΟΒΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΙΧΘΥΟΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ
Makatsch, S. S.1987Η τελευταία εκδρομή του Δρος. W. Makatsch [Wolfgang Makatsch's letzte Exkursion]
Σύμπουρα, Ν.1997Η Ταξινομική Ομάδα των Βενθικών Πολυχαίτων (Polychaeta) ως Δείκτες Ποικιλότητας των Θαλασσίων Οικοσυστημάτων
Σωμαράκης, Σ.2003Η Συνάφεια των Ιχθυονυμφών των Σκομβροειδών με τον Αντικυκλώνα της Σαμοθράκης
Δόξα, Χ. Κ., Divanach, P., Κεντούρη, Μ.2006Η Συμπεριφορά του Φαγκριού, Pagrus pagrus L. 1978, σε Δύο Συνθήκες Φωτοπερίοδου, και σε Δύο Φάσματα Φωτισμού
Λεγάκις, Α.2004Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΛΟΥΒΡΟΥ, Ι., Ραδέα, Κ., Οικονόμου, Α.2008Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΟΧΛΩΡΙΔΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΒΙΟΥ ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΟΥ Bythinella cf. charpentieri
Σιαπάτης, Α., Καραγκίτσου, Η., Καββαδάς, Σ., Παπακωνσταντίνου, Κ.2000Η Συμβολή των Ιχθυοπλαγκτονικών Ερευνών στον Εμπλουτισμό της Γνώσης της Ιχθυοπανίδας στην Περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου και Θρακικού Πελάγους
Δερμιτζάκη, Μ. Δ., Νικολοπούλου, Ν.1997Η Συμβολή του Δαρβίνου στην εξέλιξη της ιστορικής γεωλογίας (Contribution of Charles Darwin to the evolution of historical geology)
Crivelli, A. J.1980Η σπουδαιότητα του Ελληνικού χώρου στη διατήρηση δύο ειδών του πελεκάνου.[The importance of Greece for the conservation of two species of pelicans: Pelecanus onocrotalus L. and Peleca
Kanellis, A.0Η Σημασία των υγροτόπων για τη διατήρησι των Πουλιών
Αδαμοπούλου, Χ., Λεγάκις, Α.2002Η σημασία της οικολογικής έρευνας για τη διατήρηση των ειδών: η περίπτωση της σαύρας Podarcis milensis στη Μήλο
Παναγιωτοπούλου, Μ., Μπουρδάκης, Σ., Σιδηρόπουλος, Λ., Βασιλάκης, Δ., Σκαρτσή, Θ.2006Η Σημασία της Κοιλάδας του Κομψάτου (Ν. Ξάνθης και Ροδόπης) για την Διατήρηση των Γυπών στην Θράκη
Bauer, W., Brosius, F.1965Η προστασία της Φύσεως και των Ζώων στην Ελλάδα.
Ματθιόπουλος, I.2012Η πράσινη γάτα του Σρέντιγκερ: Γιατί αποτυγχάνουν οι προβλέψεις χωρικής κατανομής πληθυσμών;
Μπακαλούδης, Δ., Βλάχος, Χ., Χατζηνίκος, Ε., Παπακώστα, Μ., Ινζές, Κ.2006Η Ποικιλότητα της Λείας του Πετροκούναβου (Martes foina) στα Μεσογειακά Οικοσυστήματα
Λυμπεράκης, Π., Μπαρνιάς, Α., Περουλάκη, Ε.2012Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς – Λευκά Όρη
Λαντζούνη, Μ., Βιτζηλαίου, Κ., Νικολαίδου, Α.2003Η Πανίδα της Φάσης των Φωτόφιλων Φυκών στο Μεσσηνιακό Κόλπο
Αδαμοπούλου, Χ.1997Η οχιά της Μήλου.
Καζαντζίδης, Σ., Τόσκος, Χ.2004Η ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Terrasse, J. - F., Terrasse, M., Brosselin, M.1969Η ορνιθοπανίς της Μικρής Πρέσπας.
Γαληνού, Ε., Γραμματικάκη, Μ., Γκαλογιάννης, Κ., Κουτσίδου, Ε., Μάργαρης, Ν.2006Η Ορνιθοπανίδα σε Αγρο-Οικοσυστήματα και Φυσικά Οικοσυστήματα στα Νησιά του Β.Α. Αιγαίου (Λέσβο, Χίο, Σάμο)
Αντίπας, Β.1986Η Μεσογειακή φώκια
Πετανίδου, Θ., Βαΐτης, Μ., Lamborn, E., Messinger, O., Dahm, H.2004Η ΜΕΛΙΣΣΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΓΑΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
Γιώκας, Σ.1994Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΟΣ Albinaria Vest. (Pulmonata, Clausiliidae)
Bonetti, A.1998Η λιμνοθάλασσα Διβάρι στην Πύλο.
Ananiades, C.1949Η λίμνη του Αγίου Βασιλείου.
Ανανιάδης, Κ.1949Η λίμνη του Αγίου Βασιλείου , Συμβολή εις την μελέτη των ιχθυοτροφών λιμνών της Μακεδονίας
Kühnelt, W.1978Η λίμνη Μικρή Πρέσπα και η περιοχή της από πλευράς προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος [Lake Mikri Prespa and its surroundings seen from the point of view of Nature Conservation]
Ιεζεκιήλ, Σ.SubmittedΗ Κυπριακή πανίδα
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ, Μ., Ραδέα, Κ., ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΥ, Μ.2008Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΗΘΑ (ΑΤΤΙΚΗ)
Βασιλάκης, Δ.2004Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΣΑΚΑΛΙΟΥ (Canis aureus) ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
Παπαϊωάννου, Δ. - Χ., Κατή, Β.2004Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΑΓΡΙΟΓΙΔΟΥ (Rupicapra rupicapra balcanica) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σώρρα, Β., Κουτσικόπουλος, Κ., Φραγκοπούλου, Ν., Λυκάκης, Ι.2000Η Κατανομή του Μεσοζωοπλαγκτού και Ιχθυοπλαγκτού σε Δύο Περιοχές του Πατραϊκού Κόλπου με Διαφορετική Υδρολογία
Αναγνώστου, Χ., Γεωργακοπούλου-Γρηγοριάδου, Ε., Ζενέτου, Α., Καμπέρη, Ε., Καραγεώργης, Α., Κοντογιάννης, Χ., Πάγκου, Κ., Παναγιωτίδης, Π., Pancucci, Α., Σιώκου, Ι., Σύμπουρα, Ν., Χατζηανέστης, Ι., Ψυλλίδου-Γκιουράνοβιτς, Ρ.1997Η Κατάσταση του Θαλάσσιου Οικοσυστήματος του Όρμου και του Κόλπου της Θεσσαλονίκης και Παράμετροι που Συνιστούν Βασικούς Παράγοντες του Δυναμικού Αυτοκαθαρισμού του
Δρούκα, Ε., Κουφός, Σ., Φιλιόγλου, Μ., Θεοχάρη, Β.1986Η Καλλιέργεια Λαυρακιού (Dicentrarchus labrax) σε Κλωβούς στον Όρμο "Γαλήνη" του Νομού Θεσπρωτίας; Συγκριτικά Αποτελέσματα 1984-1986
Μαργαριτούλης, Δ.1984Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΕΛΩΝΑ Caretta caretta: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΩΡΙΜΑ ΘΗΛΥΚΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΦΩΛΙΑΖΟΥΝ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ
Μιχαλούδη, Ε., Σίνης, Α. Ι., Οικονομίδης, Π. Σ.2000Η Ζωοπλαγκτική Κοινωνία της Κορώνειας Προκαταρκτικά Αποτελέσματα
Donth, S. - J.2006Η ερπετοπανίδα του δέλτα του Νέστου και της κοντινής ορεινής περιοχής

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith