Η ΦΥΛΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Scolopendra cingulata (Chilopoda, Scolopendridae) ΣΤΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, Α., Παρμακέλης, Α., Σημαιάκης, Σ., Μυλωνάς, Μ.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:Aegean, Chilopoda, Αιγαίο, φυλογεωγραφία, χιλόποδα
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _Chilopoda.pdf148.81 KB
Mon, 2019-06-10 14:07 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith