Η Μεσογειακή φώκια

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:1986
Authors:Αντίπας, Β.
Journal:Η ΦΥΣΙΣ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
Volume:32
Pagination:15-17
Other Numbers:GFDC 15997
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon Αντίπας_1986.pdf368.63 KB
Tue, 2018-08-28 09:38 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith