ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Πήττα, Π., Γιαννακούπου, Α., Divanach, P., Κεντούρη, Μ.1997Πλαγκτονικό Τροφικό Πλέγμα σε Θαλάσσιους Μεσόκοσμους στην Ανατολική Μεσόγειο: Ρύθμιση από τις Πηγές ή από τον Θηρευτή;
Πήττα, Π., Γιαννακούρου, Α.2000Σύγκριση Μικρο-Ζωοπλαγκτονικών Κοινοτήτων Μεταξύ Ανατολ. και Δυτ. Μεσογείου
Πήττα, Π., Παπαδοπούλου, Κ. - Ν., Αποστολάκη, Ε., Τσαπάκης, Μ., Smith, C., Καρακάσης, Ι.2003Επίδραση των Ιχθυοκαλλιεργιών στις Πελαγικές και Βενθικές Γεωχημικές Μεταβλητές σε Ενδιάμεσες Χωρικές Κλίμακες
Παναγιωτάκη, Π., Geffen, A. J.2000Η Επίδραση του Μεγέθους Ιχθυδίων Pleuronectes platessa κατά την Εκκόλαψη στο Ρυθμό Ανάπτυξης και στην Εξέλιξη Παραλλακτικότητας στο Στάδιο του Λεκιθικού Σάκου
Παναγιωτοπούλου, Μ., Μπουρδάκης, Σ., Σιδηρόπουλος, Λ., Βασιλάκης, Δ., Σκαρτσή, Θ.2006Η Σημασία της Κοιλάδας του Κομψάτου (Ν. Ξάνθης και Ροδόπης) για την Διατήρηση των Γυπών στην Θράκη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Ε., ΧΑΤΖΑΚΗ, Μ., Καλτσάς, Δ., Μυλωνάς, Μ.2008ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΑΧΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΚΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Παντζαρτζής, Χ., Κουρτίδης, Α., Σαχινίδης, A., Χοροζοπούλου, Λ., Δροσοπούλου, Ε., Χιντήρογλου, Χ., Σκούρας, Ζ.2004ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΘΥΡΟΥ Mytilus galloprοvincialis ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
Παξιμάδης, Γ., Μαρία, Λ., Κρίνου, Σ., Σαββίδου, Β.2012Εκστρατεία ενημέρωσης «Θάλασσα» για την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών στην Ελλάδα
Παπαγεωργίου, Ν., Ελευθερίου, Α.2003Δυναμική των Μακροβενθικών Βιοκοινoτήτων της Παραλιακής Ζώνης των Αμμωδών Παραλιών της Κρήτης
Παπαδάκη, Μ., Μυλωνάς, Κ., Divanach, P.2003Διαφοροποίηση Φύλου στο Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) και Συσχετισμός με τα Επίπεδα Φυλετικών Στεροειδών Ορμονών
Παπαδάκης, Ι. Ε., Δόξα, Χ. Κ., Κεντούρη, Μ., Divanach, P.2004ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΜΒΡΥΟΝΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΟ
Παπαδάκης, Ι., Σφακιανάκης, Δ., Κουμουνδούρος, Γ., Divanach, P., Κεντούρη, Μ.2003Επίδραση της Θερμοκρασίασς στην Ανάπτυξη και Επιβίωση των Νυμφών και Ιχθυδίων του Λαβρακιού (Dicentrarchus labrax)
Παπαδάτου, Ε., Altringham, J., Butlin, R., Ποϊραζίδης, Κ.2004ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΟΥ MYOTIS CAPACCINII ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Παπαδάτου, Ε., LE CAMPION, T., DUBOS, T., BOIREAU, J., Καζόγλου, Ι., Grémillet, X., von Helversen, O., FRIEDER, M.2008ΟΙ ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ
Παπαδογιάννης, Β., Χαρού, Δ., Ραδέα, Κ.2012Τα Hydrobiidae στις Κυκλάδες: Νέα δεδομένα από την Άνδρο και τη Νάξο
Panucci-Παπαδοπούλου, M. Antonietta1996Οικολογία και εξάπλωση των Εχινοδέρμων της Ελλάδας. Διερεύνηση του φαινομένου του νανισμού του εχινοειδούς Paracentrotus lividus (Lamark) ως οικολογική
Παπαδοπούλου, Κ., Ανδρεώτης, Ι., Γιαννόπουλος, Κ.1984ΜΕΛΕΤΗ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΓΚΤΟΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΙΔΗ TRACHURUS MEDITERRANEUS ΚΑΙ BOOPS BOOPS TOY AIΓΑΙΟΥ
Παπαδοπούλου, Κ., Γιαννουλάκη, Μ., Μαραβέγια, Ε., Αποστολάκη, Ε., Πήττα, Π., Smith, C., Μαχιάς, Α., Σωμαράκης, Σ., Δημητριάδης, Κ., Κουκούλας, Π., Κουτσούμπας, Δ., Καρακάσης, Ι.2003Επίδραση των ιχθυοκαλλιεργειών στη δομή των βιολογικών κοινοτήτων σε ενδιάμεσες χωρικές κλίμακες
Pancucci-Παπαδοπούλου, Μ. Α., Σαλωμίδου, Μ., Σύμπουρα, Ν., Ζενέτου, Α.2000Εξέλιξη των Βενθικών Βιοκοινωνιών στον Παγασητικό Κόλπο
Pancucci-Παπαδοπούλου, Μ. Α., Σαλωμίδου, Μ., Σύμπουρα, Ν., Ζενέτου, Α.2000Εξέλιξη των βενθικών βιοκοινωνιών στον Παγασητικό Κόλπο.
Pancucci-Παπαδοπούλου, Μ. Α., Σύμπουρα, Ν.2003Αλλόχθονα είδη στης Ελληνικές θάλασσες: ανασκόπηση και καταγραφή
Pancucci-Παπαδοπούλου, Μ. Α., Σύμπουρα, Ν.2003Αλλόχθονα είδη στις ελληνικές θάλασσες. Ανασκόπηση και καταγραφή
Παπαζαχαρίας, Α., Κεβρεκίδης, Θ., Κούκουρας, Α.1997Μακροβενθικές Συνευρέσεις του Κινητού Υποστρώματος της Υποπαραλιακής και Περιπαραλιακής Ζώνης του Κόλπου της Καβάλας (Βόρειο Αιγαίο)
Παπαθανασίου, Ε., Αναγνωστάκη, Κ., Κατοπόδη, Τ.1984ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ Aurelia aurita ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Παπακωνσταντίνου, Κ.2004ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Παπακωνσταντίνου, Κ., Οικονόμου, Α., Καβαδάς, Σ., Αναγνόπουλος, Ν., Πετράκης, Γ., Παπαχαρίσης, Λ.2003Καθορισμός επιχειρησιακών αποφάσεων που επηρεάζουν την επιλεκτικότητα της αλιείας
Παπαμιχαήλ, Γ., Τριαντάφυλλος, Α.2004ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ APODEMUS MYSTACINUS ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Γ., Ακριώτης, Τ.2008ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Παπανδρουλάκης, Ν., Κεντούρη, Μ., Στεφανάκης, Σ., Παπαδάκης, Ι., Maingot, E., Divanach, P.2003Εκτροφή Τριών Θερινών Μεσογειακών Ειδών Ιχθύων (Pagellus erythrinus, Sciaena umbra, Epinephelus marginatus) με την Τεχνολογία του Μεσoκόσμου
Παπαντωνίου, Γ., Δανιηλίδης, Δ. Β., Φραγκοπούλου, Ν.2012Εκτίμηση της βιοκοινότητας του μεσοζωοπλαγκτού στον κόλπο της Καλλονής με την παράλληλη χρήση δύο πλαγκτικών διχτυών με διαφορετικό άνοιγμα ματιού
Παπασπυρόπουλος, Κ. Γ., Μπίρτσας, Π., ΧΑΣΑΝΑΓΑΣ, Ν. Δ., ΣΩΚΟΣ, Χ.2008ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ ΜΠΕΚΑΤΣΑΣ (Scolopax rusticola) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Παπασπυρόπουλος, Κ. Γ., Σώκος, Χ. Κ., Μπίρτσας, Π. Κ.2012Αποτελεσματικότητα των χωρικών απαγορεύσεων θήρας στην πάταξη της λαθροθήρας
Παπασπύρου, Σ., Cox, R., Kristensen, E., Θεσσαλού-Λεγάκη, Μ.2003Βακτηριακή ποικιλότητα και χημικές ιδιότητες των στοών της Callianassa tyrrhena (Decapoda: Callianassidae)
Παπασπύρου, Σ., ΒΕΛΑΝΤΖΑ, Μ., ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Η., Θεσσαλού-Λεγάκη, Μ.2008«MΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΣΕ ΡΗΧΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ Thalassinidea (ΔΕΚΑΠΟΔΑ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ)
Παπασπύρου, Σ., Νικολαίδου, Α., Θεσσαλού-Λεγάκη, Μ.2003Εποχιακές Διακυμάνσεις του Βενθικού Μεταβολισμού σε έναν Αμμώδη Ρηχό Κόλπο του Αιγαίου
Παπασωτηρόπουλος, B., Τσιάμης, Γ., Παπαϊωάννου, Χ., Κλώσσα-Κίλια, Ε., Παπαπαναγιώτου, Α., Μπούρτζης, Κ., Κίλιας, Γ.2012Προσδιορισμός των φυλογενετικών-εξελικτικών σχέσεων ειδών της οικογένειας Aphididae, μελετώντας γονιδιακά τμήματα του μιτοχονδριακού DNA
Κάλφα-Παπαϊωάννου, Α. Μ.1986Στοιχεία Παθολογίας και Υγιεινής Κατάστασης Κυριότερων Εμπορεύσιμων Ψαριών
Παπαϊωάννου, Χ., Καραγεώργου, Δ., Κλώσσα-Κίλια, Ε., Σφενδουράκης, Σ., Κίλιας, Γ.2012Φυλογεωγραφία ελληνικών πληθυσμών του θαλάσσιου ισοπόδου Sphaeroma serratum (Crustacea, Isopoda, Sphaeromatidae)
Παπαϊωάννου, Δ. - Χ., Κατή, Β.2004Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΑΓΡΙΟΓΙΔΟΥ (Rupicapra rupicapra balcanica) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Παπουλίδης, Ι., Δροσοπούλου, Ε., Σκούρας, Ζ. Γ.2004ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΨΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Παπούτσογλου, Ε., Αλέξη, Μ.1984ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΗΤΑ ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ
Παράβας, Β., Στρουφλιώτης, Γ., Δενδρινός, Π., Καραμανλίδης, Α., Μπαλασκάς, Β., Πιπίνης, Β., Πρεάρης, Γ., Σάρδης, Α., Τούντα, Ε., Κοτομάτας, Σ.2004ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΒΙΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ (Monachus monachus) ΣΤΝΗ ΕΛΛΑΔΑ
Παρασκευοπούλου, Σ., Καππάς, Η., Μαβίδης, Μ., Κουκάρας, Κ., Αμπατζόπουλος, Θ. Ι.2012Μελέτη της βενθικής πανίδας σε λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα της Βόρειας Ελλάδας με έμφαση στην πληθυσμιακή δομή του αμφιπόδου Gammarus aequicauda (Martynov, 1931)
Παρπούρα, Α. Χ., Αλέξη, Μ. Ν.2000Επίδραση του Διατροφικού Επιπέδου Πρωτεΐνης στη Δραστικότητα Ενζύμων του Ενδιάμεσου Μεταβολισμού στο Μυτάκι (Puntazzo puntazzo)
Παρπούρα, Α. Χ., Βορεινάκης, Θ., Δεικτάκη, Ε., Χαλικιά, Ι.2000Ιστολογική Μελέτη της Γεννητικής Ωρίμανσης του Είδους Puntazzo puntazzo (Gmelin 1789). (Προκαταρκτικά Αποτελέσματα)
Παφίλης, Π., Foufopoulos, J., Λυμπεράκης, Π., Πουλακάκης, Ν., Βαλάκος, Σ. Δ.2004Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΗΡΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ: ΑΥΤΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΣΑΥΡΕΣ
Παφίλης, Π., Αναστασίου, Ι., Σαγώνας, Κ., Βαλάκος, Ε. Δ.2012Η επίδραση της βόσκησης σε πληθυσμούς σαυρών νησίδων της Σκύρου
Περδικάρης, Κ., Γρηγορίου, Π., Λεονάρδος, Ι.2003Προσβολή ατόμων Αθερίνας (Atherina boyeri και Atherina hespetus) από νηματώδη παράσιτα του είδους Philometra tauridica lvaskin στην περιοχή του Bορειοανατολικού Αιγαίου
ΠΕΡΔΙΚΗΣ, Δ., ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ, Δ., ΓΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, Ν., ΚΟΥΡΤΗ, Α., ΓΚΟΥΒΙΤΣΑΣ, Θ., ΦΑΝΤΙΝΟΥ, Α., ΓΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Α., ΜΑΣΕΛΟΥ, Δ., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π., ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, Α., ΓΚΙΝΑΛΑ, Ε.2008Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ Μacrolophus (Hemiptera: Miridae)
Περιστεράκη, Π., Λευκαδίτου, Ε., Καραμήτρος, Γ., Τσερπές, Γ.2003Ανάλυση υπολειμμάτων κεφαλοπόδων από στομάχια ατόμων Ξιφία (Xiphias gladius L., 1758) που ψαρεύτηκαν στο Νότιο Αιγαίο

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith