ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Καπίρης, Κ., Καβαδάς, Σ., Κάλλιας, Η., Ντογραμματζή, Κ., Χρηστίδης, Γ.2008ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΛΙΚΟ ΚΟΛΠΟ
Καπίρης, Κ., Λευκαδίτου, Ε.2006ΘΗΡΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΘΥΒΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΑΡΙΔΑ ARISTAEOMORPHA FOLIACEA (RISSO, 1827)
Καπίρης, Κ., Μυτιληναίου, Χ., Καββαδάς, Σ., Tursi, A., D'Onghia, G. D.2004ΒΑΘΥΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΙΑ ΤΟΥ ΒΑΘΥΒΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ MORA MORO (PISHES, MORIDAE) ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Καπίρης, Κ., Παπακωνσταντίνου, Κ., Μωραϊτου-Αποστολοπούλου, Μ.2000Αλλομετρική Αύξηση των Αρσενικών Δευτερογενών Σεξουαλικών Χαρακτήρων των Aristeus antennatus και Aristaeomorpha foliacea (Decapoda: Aristeidae)
Καπανταγάκης, Α., Laurijsen, J., Λιουδάκης, Λ.2006ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ CARETTA CARETTA ΚΑΙ DERMOCHELYS CORIACEA ΣΤΑ ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ ΑΦΡΟΥ
Καπουρνιώτου, Σ., Μαραβέλιας, Χ.2003Παράγοντες που Επηρεάζουν τις Εκφορτώσεις Αλιευμάτων στο Μαλιακό Κόλπο
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ε., Ψειροφωνιά, Π., ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, Σ., Κολλάρος, Δ.2008ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΣΕ ΜΙΚΤΕΣ ΦΥΤΟΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Π., ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ, Κ., Βουλτσιάδου, Ε., Χιντήρογλου, Χ.2008ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟ ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Καρακάσης, Ι., Μαχιάς, Α., Παπαδοπούλου, Κ. - Ν., Πήττα, Π., Smith, C., Νεοφύτου, Χ., Πανταζής, Π., Κουτσούμπας, Δ., Παπαναγιώτου, Ε., Κουρκουτά, Β.2003Ιχθυοκαλλιέργειες και αειφορική ανάπτυξη: οικολογική και κοινωνικο-οικονομική διάσταση
Καρακάσης, Ι., Χατζηγιάννη, Ε.2000Ανάλυση της Διαταραξής του Βενθικού Οικοσυστήματος υπό Διαφορετικά Επίπεδα Ταξινομικής Διακριτότητας
Καραλή–Γιαννακοπούλου, Λ. Κ.1983ΜΑΛΑΚΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ “ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ” ΔΥΡΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Καραμέτα, Ε., Bento, Α. Ι. Ramos, Charalambous, Μ.2012Το φαινόμενο της ‘αντιγραφής της επιλογής συντρόφου’ στο είδος Gryllus bimaculatus (Orthoptera: Gryllidae)
Καραμήτρος, Γ., Μαραβέλιας, Χ.2003Χρήση γενικευμένων αθροιστικών μοντέλων στη μελέτη της αλιευτικής παραγωγής των Γρι-γρι στον Παγασητικό Κόλπο και των παραγόντων που την επηρεάζουν
Καραχλέ, Π. Κ., Στεργίου, Κ. Ι.2006Τροφικά Επίπεδα για Μερικά Είδη Ψαριών από το Β-ΒΔ Αιγαίο
Καραχλέ, Π. Κ., Στεργίου, Κ. Ι.2006ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ, ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟ Β-ΒΔ ΑΙΓΑΙΟ
Καραϊσκου, Ν., Τριανταφυλλίδης, Α., Κατσαρές, Β., Αμπατζόπουλος, Θ. Ι., Τριανταφυλλίδης, Κ.2006ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΓΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ SPARUS AURATA, LINNAEUS, 1758 ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ DNA ΔΕΙΚΤΩΝ
Καραϊσκου, Ν., Τριανταφυλλίδης, Α., Κουβάτση, Α., Τριανταφυλλίδης, Κ.2003Διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων και γενετική ταυτοποίηση τριών ειδών του γένους Trachurus
Καρπούζη, Β. Σ., Στεργίου, Κ. Ι.2000Σχέσεις Μεταξύ Μέγεθους Στόματος και Μήκους Σώματος στο Pagellus erythrinus και στο Diplodus vulgaris
Καρρής, Γ., Βούλγαρης, Μ. - Δ., Πεταχταρίδης, Σ., Κούβελος, Γ., Κόκκαλη, Α., Γρίβας, Κ., Γιαννάτος, Γ.2012H βιοποικιλότητα των στρουθιόμορφων στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας GR2320010 «Όρη Μπαρμπάς, Κλωκός και φαράγγι Σελινούντα»
Κασαπίδης, Π., Μαπαγκού, Π., Προβατίδου, Σ., Βαλάκος, Ε.1994ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΑΥΡΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ PODARCIS (SAURIA: LACERTIDAE)
ΚΑΣΠΙΡΗΣ, Π., ΚΑΤΣΕΛΗΣ, Γ., ΜΙΝΟΣ, Γ., ΑΡΓΥΡΙΟΥ, Α.1994ΠΡΟΚΑΤΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ Dicentrarchus labrax ΣΕ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
Κασσάρα, Χ., Fric, J., Σφενδουράκης, Σ.2012Παράγοντες που επηρεάζουν την παρουσία αποικιών αναπαραγωγής του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae Géné, 1839) σε νησιά της Ελλάδας
Κασσάρα, Χ., Σφενδουράκης, Σ.2008ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΙΣΟΠΟΔΩΝ (ΥΠΟΤΑΞΗ: Oniscidea) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Καστρίτση-Καθάριου, Ι., Κωνσταντουλάκης, Π., Κιόρτσης, Β.1984ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΥΓΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΥΣΤΕΙΣ ARTEMIA
Καστρίτση-Καθαρίου, Ι., Αϊβατζίδου, Α., Χριστοδουλοπούλου, Μ.1986Βιοχημική Ανάλυση των Λιπαρών Οξέων και Θερμιδομετρία της Artemia της Νήσου Μήλου
Καστρίτση-Καθαρίου, Ι., Βακερλής, Γ., Σακκάς, Δ., Μαράκης, Σ.1986Συγκριτική Μελέτη Αζωτούχων Ενώσεων Δύο Ελληνικών Στελεχών Artemia
Κατάρα, Ι., Παλιαλέξης, Α.2003Σχέσεις αλιευτικών και περιβαλλοντικών δεδομένων στις Ελληνικές θάλασσες με χρήση τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας
Κατή, Β., Devillers, P., Dufrêne, M., Λεγάκις, Α., Βώκου, Δ., Lebrun, P.2004ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
Κατσέλης, Γ., Βιδάλης, Κ., Δημητρίου, Β., Ρογδάκης, Ι.2003Εκτίμηση της παραγωγής του αυγοτάραχου Μεσολογγίου
Κατσέλης, Γ., Μαρνάρη, Δ., Σουλάτσου, Δ., Ρογδάκης, Ι.2003Μια μέθοδος αναγνώρισης πληθυσμών Τσιπούρας (Sparus aurata) με την χρήση αναγεννημένων λεπιών
Κατσέλης, Γ., Σπίνος, Ε., Κουτσικόπουλος, Κ., Περιστεράκη, Π., Τσερπές, Γ.2000Χαρακτηριστικά του Στόλου Αλιείας του Ξιφία στην Δυτική Ελλάδα
Κατσίκη, Β. Α.2006Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ
Κατσίκη, Β.2003Ο ρόλος των κατανομών των τιμών βιοσυσσώρευσης μετάλλων στη μελέτη περιβαλλοντικής κατάστασης θαλάσσιων περιοχών. Η περίπτωση του Σαρωνικού Κόλπου
Κατσίκη, Β., Στρογγυλούδη, Ε.2000Διακύμανση και Σχέσεις των Βιοσυσσωρευμένων Μετάλλων σε Ιστούς του Βενθικού Ψαριού Mullus barbatus
Κατσίκης, Ι., Κατσίκη, Β. Α., Σερβιάν, Ν., Οικονόμου, Γ.2003Δομή και Επιβάρυνση από Μέταλλα του Τριχώματος της Φώκιας Monachus monachus
Κατσαδωράκης, Γ.2006Εθνικό Πάρκο Δαδιάς, Ελλάδα: Μια Ιεραρχική Προσέγγιση για την Εξήγηση της Υψηλής Ποικιλότητας Ειδών Ζώων και της Αφθονίας των Αρπακτικών Πουλιών
Κατσαδωράκης, Γ., Krause, Α., Νικολάου, Χ., Νικολάου, Λ., Μαλακού, Μ., Κουτσερή, Ε., Voslamber, Β.2012Ο πληθυσμός σταχτόχηνας Anser anser rubrirostris του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών: Κατάσταση του τελευταίου βιώσιμου πληθυσμού χήνας στην Ελλάδα
Κατσαρές, Β., Τριανταφυλλίδης, Α., Καραϊσκου, Ν., Αμπατζόπουλος, Θ. Ι., Τριανταφυλλίδης, Κ.2006ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΓΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ, DICENTRARCHUS LABRAX, LINNAEUS 1758 ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ DNA ΔΕΙΚΤΩΝ
Κατσελίδης, Κ. Α., Φούρναρη, Υ., Δημητριάδης, Χ., Schofield, G., Κουτσούμπας, Δ.2012Φωταύγεια του ουρανού και νυχτερινά φώτα: διερεύνηση του αποπροσανατολισμού των νεοσσών της Caretta caretta από φώτα που δεν βρίσκονται απευθείας πίσω από την παραλία
Καφά, Κ., Tscheulin, Τ., Πετανίδου, Θ.2012Εκτίμηση της αξίας της επικονίασης και του ρόλου των ήμερων μελισσών στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή της Ελλάδος
Καφετζής, Α., Χριστοπούλου, Ι.2012Ανάπτυξη αιολικών πάρκων στη Θράκη: Αξιολόγηση της ποιότητας Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Καψάλη, Μ., Κυριακόπουλος, Α., Πετανίδου, Θ., Ματσίνος, Γ., Τρούμπης, Α.2004ΔΟΜΗ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΤΗΤΑΣ ΑΝΘΟΦΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ - ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Καψάλης, E., Κατή, B.2012Οικολογική αξία των ιερών δασών ως προς τους δρυοκολάπτες (Picidae): εφαρμογές στη δασική διαχείριση
Κεβρεκίδης, Θ.2003Εποχική Διακύμανση της Μακροβενθικής Πανίδας στη Λιμνοθάλασσα Μονολίμνη (Δελτα Έβρου, Βόρειο Αιγαίο)
Κεβρεκίδης, Κ., Galil, B.2003Καρκινοειδή Δεκάποδα και Στοματόποδα της Νήσου Ρόδος - Επέκταση των Λεσσεψιανών Μεταναστών ΒΔ της Λεβαντίνης Θάλασσας
Κεβρεκίδης, Θ., Galil, B. S.2000Δεκάποδα Καρκινοείδη της Υποπαραλιακής Ζώνης της Νήσου Ρόδος: Πρώτα Αποτελέσματα
Κεβρεκίδης, Κ., Θεσσαλού-Λεγάκη, Μ.2006ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΑΡΙΔΑΣ MELICERTUS KERATHURUS ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ
Κεβρεκίδης, Θ., Μπουμπόναρη, Θ.2003Δυναμική Πληθυσμού του Αμφίποδου Corophium insidiosum στη Λιμνοθάλασσα Μονολίμνη (Δέλτα Έβρου, Βόρειο Αιγαίο)
Κεχαγιάς, Γ., Μπεξή, Α.2003Οριζόντια και Κατακόρυφη Κατανομή του Ζωοπλαγκτού Λίμνη Τριχωνίδα - Προκαταρκτικά Στοιχεία
ΚΛΑΔΑΣ, Ι.2000ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΑΧΥΝΟΜΕΝΟΥ ΓΟΝΟΥ ΧΕΛΙΟΥ

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith