ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Κλαουδάτο, Σ., Αποστολόπουλο, Ι.1986Πειραματικά Αποτελέσματα της κάτω από Ελεγχόμενες Συνθήκες Αναπαραγωγής και Εκτροφής Ψαριών Sparus auratus & Dicentrarchus labrax
Κλαουδάτος, Σ., Αποστολόπουλος, Ι.1984ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΤΕΡΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Κλαουδάτος, Σ., Κλαουδάτος, Δ.2003Συγκρότηση συνόλου γεννητόρων στα ερμαφρόδιτα είδη, με ιδιαίτερη έμφαση στο είδος Pagellus erythrinus (Λυθρίνι)
Κοινάκη, Σ., Smith, C., Λαμπαδαρίου, Ν., Καρακάσης, Ι.2003Σύγκριση τριών μεθόδων παρακολούθησης των επιπτώσεων των ιχθυοκαλλιεργειών στο βενθικό περιβάλλον
Κοκκινάκης, Α., Ελευθεριάδης, Ε., Αράπογλου, Φ.2000Τεχνητή Αναπαραγωγή και Εκτροφή κατά τους Πρώτους Μήνες της Ζωής της Μουρμουρίτσας Rhodeus amarus (Bloch, 1782)
Κολής, Α.2000Εκτίμηση ένος Εντατικού Συστήματος Καλλιέργειας Βενθικών Κωπηπόδων και το Αποτέλεσμα Χρήσης Φυτοπλαγκτού στη Διατροφή τους
Κολλάρος, Δ., Καμπουράκης, Ε., Τριχάς, Α., Κουφιανάκη, Μ., Νούσιας, Π.2004ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΕ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΑΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Κομηνός, Θ.2004ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 6ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΡΓΩΝ 2004.
Κομηνός, Θ.2004ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ, Δ. Χ., ΖΕΚΗ, Ε., ΣΤΑΘΑΣ, Γ. Ι., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ν. Ε., ΜΑΡΤΙΝΟΥ, Α., ΣΚΟΥΡΤΗ, Α., ΜΥΛΩΝΑΣ, Π. Γ., ΜΑΤΣΙΝΟΣ, Ι. Γ.2008ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΙΚΟΥ ΑΦΙΔΟΦΑΓΟΥ Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae) ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ [Coccinella septempunctata, Hippodamia undecimnotata, H. variegata, Propylea quatuordecimpunctata,
Κορναράκη, Ε., Ματοσσιάν, Ν., Μαζάρης, Δ., Μαργαριτούλης, Δ., Ματσίνος, Γ.2004ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΩΛΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ CARETTA CARETTA
Κορφιάτης, Κ., Χοβαρδάς, Τ., Τσαλίκη, Ε., Birch, J., Palmer, J. A.2004ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, 4 ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
Κοτσακιόζη, Π., Παρμακέλης, Α., Αγγελή, Ι. Κ., Γαϊτανάκη, Κ., Γκιώκας, Σ., Βαλάκος, Ε. Δ.2012Επίπεδα έκφρασης των πρωτεϊνών θερμικού σοκ και αντίσταση στην αφυδάτωση στα είδη του γένους Codringtonia (Gastropoda, Pulmonata)
Κοτσακιόζη, Π., Παρμακέλης, Α., Παφίλης, Π., Βαλάκος, Ε. Δ.2008ΟΙΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Helicidae ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ;
Κουλούρη, Π., Κουτσούμπας, Δ., Ντούνας, Κ.2000Δομή και Δυναμική των Συνευρέσεων των Μαλακίων της Υποπαραλιακής Ζώνης (Κινητού Υποστρώματος) στον Κόλπο του Ηρακλείου (Κρήτη, Α. Μεσόγειος)
Κουλούρη, Π., Ντούνας, Κ., Ελευθερίου, Α.2003Προκαταρτικά Αποτελέσματα της Μελέτης της Υπερβενθικής Πανίδας στην Ηπειρωτική Υφαλοκρηπίδα της Κρήτης (Αν. Μεσόγειος)
Κουλούρη, Π., Ντούνας, Κ., Μάρα, Π., Ελευθερίου, Α.2006ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΒΕΝΘΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΑ TΡΙΩΝ ΒΕΝΘΟΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ
Κουμουνδούρος, Γ., Divanach, P., Κεντούρη, Μ.2003Η εκτροφή της συναγρίδας (Dentex dentex)
Κουμουνδούρος, Γ., Σφακιανάκης, Δ., Divanach, P., Κεντούρη, Μ.2003Μορφο-Ανατομικές Παραμορφώσεις Ιχθύων. Έλεγχος, Πιστοποίηση και Βελτίωση Ποιότητας
Κουρέλου, Ε., Meiri, S., Σαγώνας, Κ., Βαλάκος, Ε. Δ., Παφίλης, Π.2012Η επίδραση του γιγαντισμού στην πεπτική αποδοτικότητα της σαύρας της Σκύρου
Κουσουρής, Θ.1984ΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ
Κουσουρής, Θ.1984ΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ
Κουσουρής, Θ., Διαπούλης, Α., Φώτης, Γ.1984Η ΥΔΡΟΒΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΙΧΘΥΟΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ
Κουσουρής, Θ., Νταουλάς, Χ.1984ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ''ΚΡΕΜΑΣΤΑ''. ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.
Κουσουρής, Θ., Φώτης, Γ.1984Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ
Κουτράκης, Ε., Τσίκληρας, Α., Σίνης, Α.2000Εποχικές Διακυμάνσεις στην Αφθονία και Σύνθεση της Ιχθυοπανίδας στη Λιμνοθάλασσα του Πόρτο-Λάγος
Κουτσούμπας, Δ., Ευαγγελόπουλος, Α., Μαϊδανού, Μ., Βασιλειάδου, Φ., Γεροβασιλείου, Β., Σπυράκος, Ε., Δημητριάδης, Χ., Μαρκαντωνάτου, Β., Κουλούρη, Π., Ντούνας, Κ.2006ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΒΕΝΘΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Βουλτσιάδου-Κούκουρα, Ε., Κούκη, Μ., Βαφείδης, Δ.1997Νέες Ενδιαφέρουσες Πληροφορίες για την Πανίδα των Δημοσπόγγων (Porifera) της Ανατολικής Μεσογείου
Κούκουρας, Σ., Κεφάλας, Ε., Καστρίτση-Καθαρίου, Ι., Μήλιου, Ε.2004ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Κρέη, Γ., Τσαγκρίδης, Α., Favre-Κρέη, L., Λεονταράκης, Π.2004ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (FishTrace)
Κρεστενίτης, Ι., Μπαρμπόπουλος, Κ., Σεϊτάνης, Σ., Χαλκιάς, Ν.2003Επίδραση των μυδοκαλλιεργειών στη θαλάσσια κυκλοφορία
Κυρμιτζόγλου, Ι., Τζώμος, Θ., Κίτσος, Μ. - Σ., Χαρτόσια, Ν., Χριστοδούλου, Μ., Αναγνωστοπούλου, Λ., Αρβανιτίδης, Χ., Τσελεπίδης, Α., Κούκουρας, Α.2006ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΣΕΨΙΑΝΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΨΑΡΙΑ, ΤΑ ΔΕΚΑΠΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΑ
ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ, Ν., ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Χ., ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, Μ.1994ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ F6 ΚΑΙ F7 ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ H. ASPERSA (ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΟΛΑΨΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ H. LUCORUM ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
Κωνσταντογιάννη, Μ., Μεγαλοφώνου, Π., Σταθοπούλου, Ε., Δασενάκης, Μ.2003Προσδιορισμός Μετάλλων σε Τρία Είδη Ψαριών (Xiphias gladius, Euthynnus alletteratus, Sarda sarda) από την Ανατολική Μεσόγειο
ΚΩΤΟΥ, Ε.1994EPHIPPIA ΩΣ ΑΡΧΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ TESTS
Κωτούλας, Γ., Mejuto, J., Τσερπές, Γ., Garcia-Cortes, B., Περιστεράκη, Ν., De la Serna, J., Τσαλαβούτα, Μ., Μαγουλάς, Α.2003Τα μεγάλα πελαγικά είδη και η δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των μεταναστεύσεων τους μέσω μoριακών δεικτών: Η περίπτωση του ξιφία (Xiphias gladius)
Κόκκορης, Γ. Δ.2008ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ-ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΑ: ΠΟΥΛΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
Κώτου, Ε., Μπέη, Φ., Παπαθανασίου, Ε.1997"Scope for Growth" & Βιοσυσσώρευση Μεταλλικών Ιόντων στο Mytilus galloprovincialis του Κόλπου της Καλλόνης
Λαζαρίδου, Ε., Σπίνος, Ε., Μπεριάτος, Γ., Μπεριάτος, Τ.2012Παρουσία του αλλόχθονου χλωροφύκους Caulerpa racemosa και των ιχθύων Sphoeroides pachygaster και Fistularia commersonii στις ακτές των νησιών Κεφαλονιά και Ιθάκη
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, Μ.1994ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΥΚΛΟ, ΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ HELICELLA (XEROTHRACIA) PAPPI SCHUTT (1962) (ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΦΟΡΑ)
ΛΑΚΚΑ, Β., Κατή, Β., Παπαδάτου, Ε., Σφενδουράκης, Σ., ΑΚΤΙΩΤΗΣ, Τ.2008ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Λαμπαδαρίου, Ν., Καρακάσης, Ι.2003Επιπτώσεις των Υδατοκαλλιεργειών στο Μειοβενθικό Οικοσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου
Λαμπαδαρίου, Ν., Χατζηγιάννη, Ε., Τσελεπίδης, Α.2003Επιπτώσεις της αλιείας με τράτα βυθού στη βιοκοινωνία των μειοβενθικών μεταζώων
Λαμπροπούλου, Μ., Μαραβέλιας, Χ., Παπακωνσταντίνου, Κ.2000Αλιευτική Παραγωγή Μηχανοτράτων στην Ιχθυόσκαλα Χαλκίδας και Παράγοντες που την Επηρεάζουν
Λαμπροπούλου, Μ., Παπακωνσταντίνου, Κ.2003Αλιευτική παραγωγή μηχανορατών: σύσταση αλιεύματος, τροφικό επίπεδο και παράγοντες που τα επηρεάζουν
Λαντζούνη, Μ., Βιτζηλαίου, Κ., Νικολαίδου, Α.2003Η Πανίδα της Φάσης των Φωτόφιλων Φυκών στο Μεσσηνιακό Κόλπο
Λαντζούνη, Μ., Ζενέτου, Α., Χατζηανέστης, Ι., Σύμπουρα, Μ., Σκληβάγκου, Ε., Αρβανιτάκης, Γ.2003Επιπτώσεις της ρύπανσης από πετρελαιοειδή σε ένα παράκτιο κλειστό οικοσύστημα
Λεoνάρδος, Ι.2000Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Gambusia affinis (BAIRD AND GIRARD, 1858) ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΝΙΩΝ
Θεσσαλού-Λεγάκη, Μ.1978Συμβολή στη μελέτη των πλαγκτονικών προνυμφών των δεκάποδων καρκινοειδών του παγασητικού κόλπου.
Θεσσαλού-Λεγάκη, Μ., Κεντούρης, Κ.1984ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ Callianassa tyrrhena (PETAGNA, 1972) (Crustacea, Decapoda)

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith