ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Σιμελιάδου, E., Μπρόντερζεν, Μ. Μ., Οικονομίδης, Γ., Μπόμπορη, Δ. Χ.2012Επίδραση περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ιχθυοπανίδα του ποταμού Κομψάτου (σύστημα λίμνης Βιστωνίδας)
ΣΙΜΟΥ, Χ., ΤΣΑΣΗ, Γ., ΛΟΥΚΑ, Π., Παφίλης, Π., Βαλάκος, Ε. Δ.2008ΘΗΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΥΡΑΣ ΣΕ ΣΑΥΡΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Podarcis
Σκληβάγκου, Ε., Χατζηανέστης, Ι.2003Αλειφατικοί και πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες στα μύδια του Θερμαϊκού Κόλπου κατά την περίοδο 1997-2002
Σκουλικίδης, Ν., Γκρίτζαλης, Κ., Κουβαρντά, Θ., Κουσουρής, Θ.2003Ελληνικός δείκτης για την εκτίμηση και ταξινόμηση της οικολογικής ποιότητας των τρεχούμενων νερών σύμφωνα με την οδηγία ηλαίσιο για τα νερά 2000/60ΕΕ
Σκούφας, Γ.2003Μαζική Νέκρωση Εδραίων Βενθικών Ζωικών Οργανισμών στο Βόρειο Αιγαίο
Σμυρνιώτη, Ε., Ρογδάκης, Γ.1986Δυνατότητες Διάθεσης Γ' Διαλoγής-Σκάρτου Ψαριού από την Εταναλιχθυόσκαλες για Νωπή Ιχθυοτροφή.
Σολωμού, Α., Σφουγγάρης, Α.2008ΦΥΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ
Σπίνος, Ε., Αποστόλου, Α., Λαζαρίδου, Ε.2012Μελέτη της ποικιλίας ζωοπλαγκτού της λιμνοθάλασσας Κουτάβου Κεφαλονιάς, και σύγκριση αποδοτικότητας δύο πλαγκτονικών διχτυών 150 μm και 90 μm
Στάης, Σ., Πυροβέτση, Μ.2004ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΑ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Στάμου, Γ. Π., Στάμου, Γ. Β.1996Εφαρμογή μοντέλων ασαφούς λογικής γιά την εκτίμηση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δυναμική των πληθυσμών. Από τη διαχείριση της ποσότητας στη θεώρηση της ποιότητας.
Στάρα, Κ., Τσιακίρης, Ρ., Σιδηρόπουλος, Λ.2012Ο Ασπροπάρης (Neophron percnopterus), το μυστηριώδες πουλί με τα δεκαεννιά ονόματα
ΣΤΑΙΚΟΥ, Α. E.1994ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΦΟΡΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ CEPAEA VINDOBONENSIS
ΣΤΑΙΚΟΥ, Α., ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, Μ., ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ, Μ. Ε., ΚΑΛΥΒΑ, Σ., ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Ε., Νεοφύτου, Χ.2008ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΟΥ Helix aspersa
Στεργίου, Κ. Ι., Παπακωνσταντίνου, Κ., Καββαδάς, Σ.2000Διαχείριση των Παράκτιων και Βενθοπελαγικών Αποθεμάτων των Ελληνικών Θαλασσών
Στεριώτη, Α., Κεντούρη, Μ., Divanach, P.2000Επίδραση της Αρχικής Συγκέντρωσης στην Ανάπτυξη του Θαλασσίου Τροχόζωου Synchaeta sp. Υπό Φυσικές Συνθήκες στην Κρήτη
Στεριώτη, Α., Κεντούρη, Μ., Παυλίδης, Μ., Divanach, P.2003Συγκριτική μορφολογική μελέτη εκρεφομένων και άγριων ατόμων φαγκριού (Pagrus pagrus, Sparidae) βασισμένη στην συγκέντρωση των μελανοφόρων κυττάρων στο δέρμα
Στρεφτάρης, Ν., Ζενέτου, Α.2003Ανάπτυξη δεικτών βιώσιμης και ολοκληρωμένης εξέλιξης των υδατοκαλλιεργειών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
Στρογγυλούδη, Ε., Γιαννακούρου, Α., Πάγκου, Κ.2003Προκαταρτικά Αποτελέσματα Πειράματος σε Μεσόκοσμους με Τοξικό Φυτοπλαγκτό και Μύδια
Στρογγυλούδη, Ε., Κατσίκη, Β. Α.2000Μεθοδολογία Ελέγχου της Ποιότητας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος από Βαρέα Μέταλλα σε Εγκατάστασεις Ιχθυοκαλλιεργειών
Στρογγυλούδη, Ε., Κατσίκη, Β. Α., Γαλένου, Ε.1997Συγκεντρώσεις Μετάλλων σε Ψάρια του Είδους Mullus barbatus από το Β. Αιγαίο Πέλαγος
Συγγελάκη, Ε., Μυλωνάς, Κ., Divanach, P.2003Πρόκληση Πολλαπλών Ωοτοκιών στο Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) μετά από Ενέσεις Γοναδολιμπερίνης (Gonadotropin-Releasing Hormone Agonist, GnRHa)
Συλαίος, Γ., Κουτράτης, Ε., Τσίκληρας, Α.2003Εφαρμογή Ωκεανογραφικών Μοντέλων με Σκoπό την Αλιευτική Αξιοποίηση μιας Νησιωτικής Λιμνοθάλασσας (Aγ. Ανδρέας, Σαμοθράκη)
Σφήκας, Γ.1991Πουλιά &θηλαστικά της Κύπρου
Σφακιανάκης, Δ., Κουμουνδούρος, Γ., Divanach, P., Κεντούρη, Μ.2003Οστεολογική ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης και των πτερυγίων στο Pagellus erythrinus (L., 1758) (τελεοστέοι, περκόμορφα, σπαροειδή). Επίδραση της θερμοκρασίας στο ρυθμό ανάπτυξης του σκελετού
Σφακιανάκης, Δ., Κουμουνδούρος, Γ., Divanach, P., Κεντούρη, Μ.2003Επίδραση της θερμοκρασίας στην κολυμβητική ικανότητα των ιχθυδίων λαβρακίου (Dicentrarchus labrax L.)
Σφενδουράκης, Σ.2012Γιατί χρειαζόμαστε τη βιοποικιλότητα;
Σφενδουράκης, Σ.1994ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΙΣΟΠΟΔΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σφενδουράκης, Σ., Αναστασίου, Ι., Γκιώκας, Σ., Παπαπαύλου, Κ.2004ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ
Σφουγγάρης, Α., Γιαννακόπουλος, Α.2004ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΟΠΛΗΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Σφουγγάρης, Α., Γιαννακόπουλος, Α., Κόρδαρης, Ν.2004ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙΟΥ (FALCO NAUMANNI) ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Σφουγγάρης, Α., Γκαραβέλη, Α., Γιαννακόπουλος, Α.2006Προσδιορισμός και Χαρτογράφηση της Εξάπλωσης του Ζαρκαδιού και του Αγριόχοιρου στο Τμήμα της Εγνάτιας Οδού Παναγιάς-Γρεβενών
Σφουγγάρης, Α. Ι., Σολωμού, Α.2012Απογραφή της ζωικής ποικιλότητας (ορνιθοπανίδα και πανίδα θηλαστικών) σε δυο περιοχές μεταλλευτικής δραστηριότητας της Μαγνησίας
ΣΩΚΟΣ, Χ., ΜΗΛΗΣ, Χ., Τσαχαλίδης, Ε., Μπίρτσας, Π., ΚΑΣΤΟΡΗΣ, Α.2008Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΓΑΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ (LEPUS EUROPAEUS) ΣΤΗΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Σωμαράκης, Σ.2003Η Συνάφεια των Ιχθυονυμφών των Σκομβροειδών με τον Αντικυκλώνα της Σαμοθράκης
Σωμαράκης, Σ., Μαχιάς, Α., Κουτσικόπουλος, Κ., Μαραβέγια, Ε., Γιαννουλάκη, Μ., Τσιμενίδης, Ν.2000Κατανομή του Γάυρου και των Πεδίων Αναπαραγωγής του στο Κεντικό Αιγαίο και Ιόνιο
Σωτηρόπουλος, Κ., Ελευθεράκος, Κ., Τσαπάρης, Δ., Γεωργιάδης, Χ., Πολυμένη, Ρ., Λεγάκις, Α.2006Μελέτη Μεταπληθυσμών των Αμφιβίων Triturus carnifex macedonicus και Triturus vulgaris graecus στο Κεντρικό Ζαγόρι: Χωρική Κατανομή του Μέγεθους των Υποπληθυσμών
Σωτηρόπουλος, Κ., Λεγάκις, Α., Πολυμένη, Ρ.2004ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΛΠΙΚΟΥ ΤΡΙΤΩΝΑ (Triturus alpestris) ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Σύμπουρα, Ν.1997Η Ταξινομική Ομάδα των Βενθικών Πολυχαίτων (Polychaeta) ως Δείκτες Ποικιλότητας των Θαλασσίων Οικοσυστημάτων
Σύμπουρα, Ν., Ζενέτου, Α.2003Ανάπτυξη ενός νέου βιοτικού δείκτη (Bentix Index) για την εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των βενθικών οικοσυστημάτων
Σύμπουρα, Ν., Ζενέτου, Α., Pancucci-Παπαδοπούλου, Μ. Α., Παπαθανασίου, Ε.2000Η Εξέλιξη των Βενθικών Βιοκοινωνιών στο Χώρο Απόρριψης Μεταλλευτκών Σκωριών στο Β. Ευβοϊκό Κόλπο
Σώκος, Χ. Σ., Βερεσόγλου, Δ., Μαμώλος, Α.2012Οικολογία και διαχείριση πτηνών σε σύμπλοκο γεωργικού και υγροτοπικού μεσογειακού οικοσυστήματος
Σώρρα, Β., Κουτσικόπουλος, Κ., Φραγκοπούλου, Ν., Λυκάκης, Ι.2000Η Κατανομή του Μεσοζωοπλαγκτού και Ιχθυοπλαγκτού σε Δύο Περιοχές του Πατραϊκού Κόλπου με Διαφορετική Υδρολογία
ΤΑΧΟΣ, Β., Γιακουμή, Σ., Οικονόμου, Α. Ν., Ζόγκαρης, Σ., Χατζηνικολάου, Γ., ΚΟΜΜΑΤΑΣ, Δ., ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ, Ν., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Ε., Καλογιάννη, Ε., ΒΑΡ∆ΑΚΑΣ, Λ.2008ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ.
Τζανάτος, Ε., Γκάνιας, Κ., Ίσαρη, Σ., Ράμφος, Α., Σωμαράκης, Σ., Μαχιάς, Α., Κουτσικόπουλος, Κ., Φραγκοπούλου, Ν.2003Φυσικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των παράκτιων περιοχών της Κεντρικής Ελλάδας κατά το αναπαραγωγικό μέγιστο της σαρδέλας
ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ, Ο., ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ, Σ., Μυλωνάς, Μ.2008ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΑΚΙΝΑΣ (Buteo buteo) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ (Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Τιγκίλης, Γ.2003Προκαταρκτικά Στοιχεία για τη Βιολογία και Οικολογία της Ποταμοσαλίαρας, Blennius fluviatilis, Asso 1801, σε δύο Χαρακτηριστικές Ελληνηκές Λίμνες
Τογρίδου, Α., Μαζάρης, Α., Παντής, Γ., Ματσίνος, Γ.2004ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ, Κ., Στάμου, Γ. Π.2008ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΤΑΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΠΟΔΩΝ
ΤΟΥΡΑΚΗ, Μ., ΡΗΓΑΣ, Π., ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ, Π., ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ, Κ.1994ΤΑ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Τράμπα, Γ.1986Προβλήματα Χελοκαλλιέργειας και Τρόποι Αντιμετώπισης τους

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith