ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Τράμπα, Γ.1984Η ΧΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ Β.Δ. ΕΛΛΑΔΑ
Τραμπίδου, Γ., Φλώρου, Ε., Χαλούλου, Χ., Σταματελάτος, Ι.2000Μεταφορά Ραδιονουκλιδίων από την Υδάτινη Φάση στους Οργανισμούς στο Θαλάσσιο Περιβάλλον
Τριανταφυλλίδης, Κ.2000ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΩΝ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ, ΣΟΛΟΜΟΥ & ΑΣΤΑΚΟΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τριανταφυλλίδης, Α., Garcia-Vazquez, E., Perez, J., Alvarez, P., Rico, C., Fox, C., Lopes, P., Teia, A., Καραϊσκου, Ν., Τριανταφυλλίδης, Κ.2003Γενετική ταυτοποίηση ψαριών με τη βοήθεια ειδο-ειδικών δεικτών DNA για τον υπολογισμό της βιομάζας και την εξακρίβωση της εμπορικής νοθείας
Τριανταφυλλίδης, Σ., Ακριώτης, Τ.2012Σύγκριση της πανίδας μεγάλων θηλαστικών δύο περιοχών της οροσειράς Ροδόπης με διαφορετικό τύπο βλάστησης
Τριανταφυλλίδης, Κ., Καρακούδης, Ι., Αποστολίδης, Α.1996ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ (Salmo trutta L.) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τριχάς, Α., Καλτσάς, Δ., ΧΑΤΖΗΜΑΝΟΛΗΣ, Σ.2008ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Dendarus latreille 1829 (Coleoptera: Tenebrionidae) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΚΥΠΡΟ
Τρυφωνόπουλος, Γ., Θάνου, Ε., Φραγγεδάκη–Τσώλη, Σ., Χονδρόπουλος, Β.2004ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΠΤΟΠΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Microtus (RODENTIA, ARVICOLIDAE) ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ mtDNA
Τρυφωνόπουλος, Γ., Θάνου, Ε., Χονδρόπουλος, Β., Φραγγεδάκη–Τσώλη, Σ.2008ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΑΣΠΑΛΑΚΑ (ΓΕΝΟΣ Talpa): ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΟΕΙΔΟΣ;
Τσάμης, Ε., Μυτιληναίου, Χ., Καββαδάς, Σ.2006COMPARISON OF BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RED MULLET (MULLUS BARBATUS L., 1758) TRAWL LANDINGS IN THE SARONIKOS GULF AND THE S.E. IONIAN SEA
Τσίκληρας, Α., Συλαίος, Γ., Κουτράκης, Ε., Αργυροκαστρίτης, Α., Παπανεωνίου, Β., Καλλιανιώτη, Φ., Καμίδης, Ν., Καλλιανιώτης, Α.2003Θερινή Κατανομή του Ιχθυοπλαγκτού στον Κόλπο Καβάλας και ο Ρόλος της Κυκλοφορίας των Υδάτων (Βόρειο Αιγαίο)
Τσίτσικα, Ε. Β., Μαραβέλιας, Χ. Δ.2006ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΓΡΙ-ΓΡΙ
Τσαγκάρη, Κ., Moate, R., Νικολαίδου, Α., Παπαθανασίου, Ε.1997Παρουσία Βαρέων Μετάλλων σε Κυτταρικά Οργανίδια Νεφρού και Πεπτικού Αδένα Μυδιών Mytilus galloprovincialis από τον Όρμο της Λάρυμνας (Β. Ευβοϊκός)
Τσαγκάρη, Α., Παπαθανασίου, Ε.2000Μεταβολές σε Φυσιολογικές και Βιοχημικές Παραμέτρους Μυδιών Mytilus galloprovincialis Τοποθετημένων σε Επιβαρυμένη με Βαρέα Μέταλλα Περιοχή (Λάρυμνα, Β. Ευβοϊκός)
Τσαγκάρη, Α., Στρογγυλούδη, Ε., Παπαθανασίου, Ε.2003Μετρήσεις βιοχημικών δεικτών ρύπανσης σε μύδια Mytilus galloprovincialis από παράκτιες περιοχές στον Σαρωνικό Κόλπο
Τσαγκαράκης, Κ., Λυμπεράκης, Π., Μωυσής, Μ.2004ΘΗΡΕΥΣΗ ΣΕ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ LACERTIDAE
Τσαγκαράκης, Κ., Μαχιάς, Α., Καρακάσης, Ι., Σωμαράκης, Σ.2006ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΤΡΑΤΑ
Τσαπάρας, Ν., Μαρκοπούλου-Διακαντώνη, Α.2000Κοραλλιογενείς Σχηματισμοί του Τορτονίου στη Νήσο Γαύδο. Στρωματογραφία - Παλαιοοικολογία
Τσαπάρης, Δ., Fric, J., Kristoffersen, J. B., Καρρής, Γ., Κασαπίδης, Π.2012Γενετική δομή και πρότυπα διαφοροποίησης των πληθυσμών του αρουραίου (Rattus rattus) σε συμπλέγματα νησιών και βραχονησίδων των ελληνικών θαλασσών
Τσαπάρης, Δ., ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ, Σ., ΝΤΟΛΚΑ, Ε., Λεγάκις, A.2008ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΩΝ (Capreolus capreolus) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΠΡΑΝΟΣΩΡΩΝ (FAECAL STANDING CROP-FSC)
Τσαχαλίδης, Ε., Σφουγγάρης, Α., Μπίρτσας, Π., Γιαννακόπουλος, Α.2006Παρούσα Κατανομή και Πληθυσμοί του Αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) στην Οροσειρά της Ροδόπης
Τσεκούρας, Σ. Ν., Houlihan, D. F., Αλέξη, Μ. Ν.2003Επίδραση Διαιτών με Διαφορετικές Αναλογίες Αμινοξέων/Πρωτεΐνης στην Ανάπτυξη, Πεπτικότητα Πρωτεϊνική Ανάπτυξη και Δράση των Αμινοξέων στην Τσιπούρα Sparus aurata
Τσεκούρας, Σ. Ν., Κοτζαμάνης, Ι., Ανδριοπούλου, Α., Houlihan, D. F., Αλέξη, Μ.2003Επίδραση διαιτών που περιέχουν συμπληρωματικά ένζυμα, στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της τρoφής από το λαβράκι Dicentrarchus labrax
Τσερπές, Γ., Περιστεράκη, Π.2000Ενδείξεις για την Ύπαρξη Γεννητικών Πεδίων του Ξιφία (Xiphias gladius L.) στην Ανατολική Μεσόγειο
Τσιακίρης, Ρ., Στάρα, Κ.2006Οροπέδια Κεντρικού Ζαγορίου. Ενας Ορνιθολογικός Παράδεισος στα Περιθώριο του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου
ΤΣΙΑΟΥΣΗ, Β., ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, Μ.1994ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΓΙΤΗ
Τσιαφούλη, Μ., Thebault, E., De Ruiter, P., Van der Putten, V., Birkhoefer, K., Σγαρδέλης, Σ.2012Ποικιλότητα στα εδαφικά τροφικά πλέγματα και εντατικοποίηση χρήσεων γης
Τσιαφούλη, Μ., Αργυροπούλου, Μ., Στάμου, Γ. Π., Σγαρδέλης, Σ.2008ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Τσιαφούλη, Μ., Αργυροπούλου, Μ., Στάμου, Γ. Π., Σγαρδέλης, Σ.2006Βιοποικιλότητα των Carabidae (Coleoptera) σε Οργανικά και Συμβατικά Αγρο-Οικοσυστήματα
Τσιαφούλη, Μ., Αργυροπούλου, Μ., Στάμου, Γ., Σγαρδέλης, Σ.2004BΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
Τσιγγενόπουλος, Κ., Volkaert, F., Libertini, A., Μαγουλάς, Α., Κωτούλας, Γ.2003Χρήση μικροδορυφορικών δεικτών DNA στη γενετική βελτίωση του Λαβρακίου (Dicentrarchus labrax) με τη δημιουργία και εφαρμογή γενετικού χάρτη μέσης πυκνότητας
Τσιγγενόπουλος, Κ., Κωτούλας, Γ., Kόλλιας, Σ., Μαγουλάς, Α.2006DEVELOPMENT OF MOLECULAR MARKERS FOR THE GENETIC IMPROVEMENT OF SEA BASS (DICENTRARCHUS LABRAX): CONSTRUCTION AND APPLICATION OF A MEDIUM DENSITY LINKAGE AND SYNTENY MAP
Τσιγγενόπουλος, Κ., Κωτούλας, Γ., Οικονομάκη, Α., Ξένος, Χ., Μαγουλάς, Α.2006PRELIMINARY RESULTS OF THE GENETIC DIFFERENTIATION IN CUTTLEFISH (SEPIA OFFICINALIS) POPULATIONS FROM THE MEDITERRANEAN SEA AND THE ATLANTIC OCEAN BASED ON MICROSATELLITE LOCI
Τσιμενίδης, Ν.1996ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ
Τσιμενίδης, Ν., Καραγκίτσου, Η.1984ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΑΡΔΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΓΑΥΡΟΥ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ
Τσιτσιμπίκου, Χ., Βάγιας, Κ., Ρούσσης, Β.2000Χημειοταξονομική Μελέτη Κοραλλιών του Γένους Gorgonia
Τσουκάτου, Μ., Hellio, C., Beaupoil, C., Marechal, J., Βάγιας, Κ., Ρούσσης, Β.2003Μελέτη ανασταλτικής ικανότητας μεταβολιτών σπογγών στην εγκάτασταση του Ballanus amphitrite
Τσουκάτου, Μ., Μαρίνος, Λ., Μιχόπουλος, Ν., Βάγιας, Κ., Χαρβάλα, Α., Σκούλλος, Μ., Ρούσσης, Β.2000Χημική Προστασία Σπόγγων του Γένους Ircinia
Τσουμάνη, Μ., Λιάσκο, Ρ., Μουτσάκη, Π., Κάγκαλου, Ι., Λεoνάρδος, Ι.2006ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΨΑΡΙΟΥ;
Τόσκος, Χ., Παναγιωτόπουλος, Ν., Καζαντζίδης, Σ.2006Οι Χηνοπρίστες Mergus merganser (Aves, Anseriformes) στη Λίμνη Καστοριάς
Υφαντής, Γ., Καζαντζίδης, Σ.2004ΟΙ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΩΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Φακριάδης, I., Συγγελάκη, Ε., Παπαδάκη, Μ., Μυλωνάς, Κ.2006ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΠΕΡΜΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΥΛΟΚΟΠΙ (UMBRINA CIRROSA)
Φλώρου, Ε., Κεχαγιά, Κ., Χαλούλου, Χ., Κουκουλιού, Β.2003Ανίχνευση Ραδιονουκλιδίων στο Mytilus galloprovincialis με Α- και Γ-Φασματοσκoπία
Φουντουλάκη, Ε., Αλέξη, Μ., Ανδριοπούλου, Α., Κουτσοδήμου, Μ., Νέγκας, Ι., Βένου, Β., Σίδερη, Κ.2000Επίδραση Διαφορετικών Διατροφικών Επιπέδων Πρωτεΐνης/Λίπους στην Ανάπτυξη - Σύσταση Σώματος Νεαρών Ατόμων Τσιπούρας (Sparus aurata L.) σε Χαμηλές Θερμοκρασίες
Φουντουλάκη, Ε., Παπουτσή, Ε., Νικολοπούλου, Δ., Αναστασοπούλου, Γ., Ρήγος, Γ., Κυριακάκος, Λ., Νέγκας, Ι., Αλέξη, Μ.2003Σύσταση Μυός Τσιπούρας - Λαβραακίου Εμπορεύσιμου Μεγέθους Προερχόμενων από Μονάδες Πάχυνσης του Ελλάδικου Χώρου
Σιώκου-Φράγκου, Ι., Καββαδάς, Σ.1997Απογραφή Βιολογικών και Χημικών Δεδομένων της Ανατολικής Μεσογείου (Υδάτινη Στήλη) στην Περίοδο Ιανουαρίου-Maϊου
Φραγκούλης, Κ., K Kalay, E., Lepoint, G., Σκλήρης, Ν., Hecq, J. - H.2003Εκροή μεσοζωοπλαγκτονικών προϊόντων στον ολιγότροφο κόλπο του Κάλβι
Φυττής, Γ., Ρεϊζοπούλου, Σ., Παπαστεργιάδου, Ε.2012Δομή των βενθικών βιοκοινωνιών και εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης στη λιμνοθάλασσα Πρόκοπος (Δ. Ελλάδα)
Κορσίνι-Φωκά, Μ., Κονδυλάτος, Γ., Οικονομίδης, Π. Σ.2003Εμφάνιση των Λεσσεψιανών Ειδών Portunus pelagicus (Crustacea) και Apogon nigripinnis (Pisces) στη θαλάσσια Περιοχή της Ρόδου
Corsini-Φωκά, Μ., Κονδυλάτος, Γ., Χατήρης, Γ. Α.2005Τάση αύξησης των εκβρασμών θαλάσσιων χελωνών: η περίπτωση της Νήσου Ρόδου (ΝΑ Αιγαίο).

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith