ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:Γεωργιακάκης, Π., Παπαδάτου, Ε., ΦΛΩΡΙΩΤΗΣ, Γ., Μυλωνάς, Μ.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:bats, Chiroptera, Crete, Thrace, Θράκη, Κρήτη, Χειρόπτερα
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ.pdf168.32 KB
Fri, 2019-06-07 11:09 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith