ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

AuthorsYearTitlesort descending
Kinzelbach, R.1967'' Wachschen'' bei Skorpionen.
Lienau, C.1989''Europapark'' in Nordost-Griechenland?
Ekman, J.1977'Animal Bones from a Late Bronze Age Settlement at Hala Sultan Tekke, Cyprus', in P.Astroem u.a.
Ifantidis, F.2006'Enigmatic' notched Spondylus ornaments from the Neolithic: new evidence from the Aegean
Pitta, P., Tsapakis, M., Apostolaki, E. T., Tsagaraki, T., Holmer, M., Karakassis, I.2009'Ghost nutrients' from fish farms are transferred up the food web by phytoplankton grazers
Courtois, J. - C.1971'Le santuaire du dieu au lingot d'Enkomi-Alasia', in C.F.-A. Scheffer,Alasia I (Mission Archeologique d'Alasia)
Vinciguerra, D.1913'Εκθεσις προς βελτίωσιν της εν Ελλάδι αλιείας.
Christomanos, A. A.1960"Calypso's" third voyage to the Greek seas.
Yeomans, L.1990"Pouen ay efiri", or reptile spotting on Thassos.
Bauer, W.1980"Röte Liste'' der Vögel Griechenlands.
Κώτου, Ε., Μπέη, Φ., Παπαθανασίου, Ε.1997"Scope for Growth" & Βιοσυσσώρευση Μεταλλικών Ιόντων στο Mytilus galloprovincialis του Κόλπου της Καλλόνης
Hill, B.1999"Φοιτώντας"στο Πανεπιστήμιο.
Mandl, K.19591. Cicindeliden und Carabiden (Carabus).
von Geiser, R.198412. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen.
Λυμπεράκης, Π., Νικολακάκης, Ε., Παπαδημητράκης, Ε., Μυλωνάς, Μ.201217 χρόνια Ερπετολογική συλλογή Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστημίου Κρήτης: Πορεία ανάπτυξης & συμβολή στη γνώση της βιοποικιλότητας της Ανατολικής Μεσογείου.
Battoni, S.19761964-1974. Dix années de chasse aux Carabes dans les Balkans et en Anatolie.
Puthz, V.19791979 Lesteva-Funde aus Griechenland (Staphylinidae)
Welter-Schultes, F. W.19961x1 km distribution maps for the Albinaria species in central Crete (Gastropoda: Clausiliidae)
Arenberger, E., Wimmer, J.19992. Nachtrag zur Microlepidopterenfauna Zyperns. [2nd supplement on the Microlepidoptera of Cyprus.]
Balthasar, V.19592. Scarabaeiden. 94. Beitrag zur Kenntnis der Scarabaeiden.
Anonymous,1997200 wild boar are living today in Cyprus
Karamanlidis, A. A.20072007: a grim year for nature in Greece
Alexis, R., Delpont, M.199926EME contribution a l'etude des Cetoniidae. Cetonischema speciosa marchei, nouvelle sous-espece endemique de Chypre. (Coleoptera, Cetoniidae). [26th contribution to the study of Cetoniidae. Cetonischema speciosa marchei, new endemic subspecies from Cypru
Morhange, C., Goiran, J. Philippe, Bourcier, M., Carbonel, P., Kabouche, B., Le Campion, J., Prone, A., F. Pyatt, B., Rouchy, J. Marie, Sourisseau, J. Christophe, Yon, M.19993000 ans de modifications des environnements littoraux a Kition Bamboula (Larnaca, Chypre, Mediterranee orientale). 3000 years of coastal evolution of Kition Bamboula (Larnaca, Cyprus, Mediterranean Sea)
Karaman, S.19314. Beitrag zur Kenntnis der Süsswasseramphipoden.
von Tschirnhaus, M.20084.3.01 Acartophthalmidae, Borboropsidae, Chyromyidae, Micropezidae, Odiniidae, Opetiidae, Periscelididae, Pseudopomyzidae, and Tanypezidae
Grillitsch, H.19874th International Congress on Zoogeography and Ecology of Greece and adjacent regions.
Giokas, S., Thomaz, D., Douris, V., Lecanidou, R., Rodakis, G. C.20105000 years of molecular evolution in a population of the land snail Albinaria caerulea transported by humans
Wittmer, W.197153. Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Cantharidae und Malachiidae (Coleoptera).
Wittmer, W.197457. Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Cantharidae und Malachiidae. (Coleoptera).
Wittmer, W.198067. Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Cantharidae (Col. ).
Wittmer, W.198472. Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Fauna (Coleoptera: Fam. Cantharidae und Malachiidae).
Wittmer, W.198676. Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Fauna.
Wittmer, W.198878. Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Fauna (Coleoptera: Malachiidae).
Iatrou, K., Couble, P.20077th International Workshop on the Molecular Biology and Genetics of the Lepidoptera, August 20-26, 2006, Orthodox Academy of Crete, Kolympari, Crete, Greece
Džukić, G., Kalezic, M. L.20019. The biodiversity of amphibians and reptiles in the balkan Peninsula
Hausmann, A.1994["Idaea circuitaria (Huebner, (1819))": A complex of several different species from the Mediterranean region (Lepidoptera: Geometridae, Sterrhinae).] (in German)
Holzschuh, C.1981[11 new long-horned beetles from Europe and Asia (Coleoptera, Cerambycidae)]. (In Ger.).
Dvorak, M.1984[2 new Ocypus species from central Asia and remarks to references of body length in the family Staphylinidae.] (in German)
Gaedike, R.1997[3rd supplement to the revision of the genus Infurcitinea Spuler, 1910 (Lepidoptera: Tinediae).] (in German)
Baldizzone, G.1990[56th contribution to the knowledge of Coleophoridae. New or scarcely known Coleophoridae of the Greek fauna (Lepidoptera).] (in Italian)
Dimitropoulos, A.1989[A check-list of the birds of Syros Isl.]. (in Greek)
Ozerskii, P. V., Popov, A. V.1997[A comparative analysis of calling songs in Gryllus bimaculatus (Orthoptera, Gryllidae).] (in Russian)
Pelekassis, C. D.1962[A contribution to the study of nomenclature, taxonomy, biology, ecology and the natural parasitization of the olive kernel borer (Prays oleae (Bernard) Lense).] Iin Greek)
Leonardi, C.1978[A critical revision of Psylliodes picina and of forms which were ascribed to it with particular regard to the italian fauna (Coleoptera Chrysomelidae).] (in Italian)
Bringsoe, H.1989[A field study of Greek tortoises]. (In Danish.).
Hacker, H., Kuhna, P., Gross, F. J.1984[A further contribution on the distribution of Noctua fibriata new record and Noctua tirrenica new record in the Mediterranean area (Lepidoptera, Noctuidae)]. (In German).
Apalodimos, D.1983[A Lexicon of Greek Bird Names]. (in Greek)
Stavraki, H.1980[A list of Heteroptera (Hemiptera, Heteroptera) noted in the Attica and Boeotia districts from 1969 to 1975] (in Greek)
Marinov, T.1959[A list of Polychaetes from the Aegean Sea]. (In Bulgarian).

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith