Eptesicus bottae

Taxonomic name: 
Kείμενο Κόκκινου Βιβλίου: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κατηγορία κινδύνου: 
1α. Επιστημονικό όνομα: 
Eptesicus bottae (Peters, 1869).
1β. Συνώνυμα: 

Eptesicus anatolicus Felten, 1971

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
------------
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Botta’s Serotine
2α. Τάξη: 
Chiroptera
2β. Οικογένεια: 
Vespertilionidae
3i. Εξάπλωση: 

Το είδος εξαπλώνεται στην παλαιαρκτική από τις ανατολικές περι-Μεσογειακές περιοχές και περιμετρικά της Αραβικής χερσονήσου μέχρι το Ιράν, Ιράκ, και τις νότιες περιοχές του Καυκάσου καθώς επίσης από την κεντρική Ασία μέχρι την Ινδία,  την Μογγολία, τη ΒΔ Κίνα και το Πακιστάν. Επίσης, έχει βρεθεί και στη Βόρεια Κύπρο.

Στην Ελλάδα ανακαλύφθηκε το 1996 σε 7 θέσεις της Ρόδου (Δωδεκάνησα) (Helversen 1998, Volleth et al. 2001) που και είναι η μόνη Ευρωπαϊκή περιοχή από όπου έχει αναφερθεί. Η παρουσία του και σε άλλα νησιά του ανατολικού Αιγαίου είναι πιθανή.

3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Κινδυνεύοντα (EN) - Κατηγορία κινδύνου στο διεθνές Κόκκινο Βιβλίο (έκδοση 3.1.): Μειωμένου Ενδιαφέροντος (LC)
3β. Κριτήρια: 
B1ab(iii)
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα η έκταση της περιοχής παρουσίας του είδους στην Ελλάδα είναι πολύ μικρότερη από τα 5.000 τετρ. χλμ. (περιορίζεται μόνο στη Ρόδο). Έχει βρεθεί σε εκβολές ποταμών και άλλους υγροτόπους οι οποίοι υποβαθμίζονται διαρκώς. Αν και πιθανά είναι σχετικά κοινό στη Ρόδο, ο πληθυσμός του στο νησί υπολογίζεται σε λιγότερα από 250 ώριμα άτομα, καθώς η πυκνότητά του στην Τουρκία και άλλες χώρες της Δυτικής Ασίας είναι ιδιαίτερα μικρή. Από την άλλη, είναι πιθανό να υπάρχει και σε άλλα νησιά του ανατολικού αιγαίου.

5. Λόγοι αλλαγής από προηγούμενη αξιολόγηση: 
6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
20-10-2008
8α. Αξιολογητές: 
Παναγιώτης Γεωργιακάκης, Έλενα Παπαδάτου, Καλούστ Παραγκαμιάν.
8β. Ελεγκτές: 
Αναστάσιος Λεγάκις, Αθανάσιος Σφουγγάρης.
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

Οι πληθυσμοί  του είδους  στη Ρόδο, Τουρκία, Βόρεια Κύπρο και βόρεια Συρία (και πιθανόν και άλλες περιοχές) θεωρούνται από ορισμένους συγγραφείς ως ξεχωριστό είδος Eptesicus anatolicus (πχ Benda et al. 2006).

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Η Ρόδος (1.400 τετρ. χλμ.) είναι η μόνη περιοχή της Ευρώπης που απαντά το είδος, Το μέγεθος της γνωστής περιοχής παρουσίας του δεν υπερβαίνει τα 1.400 τετρ. χλμ. και αυτό της περιοχής κατοίκησής του τα 700 τετρ. χλμ. Ενδεχομένως υπάρχει και σε άλλα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

9γ. Πληθυσμός: 

Έχει αναφερθεί από 7 παράκτιες θέσεις της Ρόδου. Πιθανότατα η κατανομή του είναι ευρεία στο νησί, αλλά ο συνολικός πληθυσμός του πιθανότατα  δεν υπερβαίνει τα 250 άτομα.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Το μόνο που γνωρίζουμε για τα ενδιαιτήματά του στην Ελλάδα είναι ότι έχει συλληφθεί σε παράκτιες περιοχές. Σε άλλες περιοχές όπου εξαπλώνεται, οι περιοχές τροφοληψίας του είναι ανοικτές εκτάσεις, ρέματα, καλλιέργειες, ποτάμια και εκβολές.

9δii. Ενδιαίτημα και οικολογία (λίστα): 
9εi. Απειλές (κείμενο): 

Οι βασικότερη απειλή φαίνεται ότι είναι η υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων του, κυρίως η υποβάθμιση των παράκτιων υγροτόπων και η χρήση αγροχημικών.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Προστατεύεται με το Δασικό Κώδικα. Περιλαμβάνεται στο παραρτήματα IV της Οδηγίας των Οικότοπων 92/43/ΕΟΚ και στο παράρτημα ΙΙ της σύμβασης της Βέρνης και το παράρτημα ΙΙ σύμβασης της Βόννης.

Έχει αναφερθεί μόνο από μια περιοχή Natura 2000.

9ζ. Χρήση: 

Το τάξον δεν χρησιμοποιείται τοπικά, εθνικά ή διεθνώς

10. Βιβλιογραφία: 

AULAGNIER, S., KARATAŞ, A. & TSYTSULINA, K. 2008. Eptesicus bottae. In: IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 24 November  2008.

BENDA P., ANDREAS M., KOCK D., LUČAN R. K., MUNCLINGER P., NOVÁ P., OBUCH J., OCHMAN K., REITER A., UHRIN M. & WEINFURTOVÁ D. 2006: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 4. Bat fauna of Syria: distribution, systematics, ecology. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 70: 1–329.

BENDA P., V. HANAK, I. HORACEK, P. HULVA, R. LUCAN AND M. PUEDI. 2007. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 5. Bat fauna of Cyprus: review of records with confirmation of six species new for the island and description of a new subspecies. Acta Soc. Zool. Bohem. 71: 71–130.

BENDA P. AND I. HORÁČEK 1998: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 1. Review of distribution and taxonomy of bats in Turkey. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 255–313.

HANÁK V., P. BENDA, M. RUEDI, I. HORÁČEK & T. S. SOFIANIDOU. 2001. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 2. New records and review of distribution of bats in Greece. Acta Soc. Zool. Bohem. 65: 279–346.

HELVERSEN, Ο. v. 1998. Eptesicus bottae (Mammalia, Chiroptera) aufder Insel Rhodos. Bonn. Ζοοl. Beitr. 48: 113-121.

HELVERSEN, O. v. 1999. Eptesicus bottae (Peters, 1869). In: The Atlas of European Mammals. Mitchell-Jones, A. J., Amori, G., Bogdanowicz, W., Kryštufek, B., Reijnders, P. J. H., Spitzenberger, F., Stubbe, M., Thissen, J. B. M., Vohralík, V. & Zima, J. (Eds.) pp. 138-139. Academic press, London.

IUCN 2007. Eptesicus bottae. In: IUCN 2007. European Mammal Assessment http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/ema/species/ eptesicus_bottae.htm. Downloaded on 11 May 2007.

ΛΕΓΑΚΙΣ, Α. 2007. Απειλούμενα, προστατευόμενα και ενδημικά είδη ζώων της Ελλάδας. Έκδοση 6.0. Ζωολογικό Μουσείο. Τμήμα Βιολογίας. Πανεπιστήμιο Αθηνών, σσ 124.

VOLLETH M., G. BRONNER, M. C. GOPFERT, K. G. HELLER, O. VON HELVERSEN, H. S. YONG. 2001. Karyotype comparison and phylogenetic relationships of Pipistrellus-like bats (Vespertilionidae; Chiroptera; Mammalia). Chromosom Res 9: 25–46.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

2. Θαμνώνες = 2

3. Λιβάδια = 2

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.1. Ποτάμια/Ρυάκια μόνιμης ροής [περιλαμβάνονται οι καταρράκτες] = 1

4.2. Ποτάμια/Ρυάκια παροδικής ροής = 1

4.3. Υγρότοποι με θαμνώδη βλάστηση = 1

4.4. Τυρφώνες, Έλη, Βάλτοι, κλπ = 1

4.5. Λίμνες γλυκού νερού [άνω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.6. Εποχιακές/περιοδικές λίμνες [άνω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.7. Μόνιμα τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.8. Εποχιακά/περιοδικά τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό, υγρά λιβάδια [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 1

5. Βραχώδεις περιοχές [π.χ. γκρεμοί, κορυφές βουνών] = 1

8. Ακτές

8.1. Βραχώδεις ακτές [περιλαμβάνονται βραχονησίδες και θαλάσσιοι γκρεμοί] = 1

8.3. Εκβολές ποταμών = 1

9. Τεχνητά – Χερσαία 

9.1. Καλλιέργειες (δημητριακά, ορυζώνες, κλπ) = 1

9.2. Βοσκότοποι που διαχειρίζονται, φυτεύονται ή λιπαίνονται = 9

9.3. Φυτείες = 2

9.4. Αστικοί Κήποι = 9

Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Thu, 2019-04-25 12:24 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith