ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΥΖΕΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ Albinaria caerulea ΣΤΗ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:ΜΗΛΙΟΥ, Μ., Γκιώκας, Σ.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:behaviour, Folegandros, gastropod, hybrids, prezygotic isolation, snail, terrestrial, γαστρόποδο, προσυζευτική, σαλιγκάρι, συμπεριφορά, υβριδίων, Φολέγανδρος, χερσαίο
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _Albinaria.pdf150.05 KB
Mon, 2019-07-01 11:57 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith