ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Adam, G.1989Abweichendes Verhalten eines Albinos des Drosselrohrsängers Acrocephalus arundinaceus.
Dendrinos, P., Karamanlidis, A. A., Kotomatas, S., Androukaki, E., Tounta, E., McConnell, B.2006Diving Development and Behaviour of a Rehabilitated Mediterranean Monk Seal (Monachus monachus)
Fric, J., Mullin, V. S., Evangelidis, A., Gaganis, K., Portolou, D., Kastritis, T.2012Foraging Distribution and Behaviour of the Audouin’s Gull (Larus audouinii) in the Aegean Sea
Gritzalis, K. C., Bogdanos, K. D., Diapoulis, A. C.1996The Trophic Behaviour of Paracentrotus lividis and its Effect on Phytobenthos
Kalyva, S., Staikou, A.2006Mating Behaviour, Reproductive Characteristics and Spermathecal Morphology in Populations of the Edible Snail Helix aspersa from Two Different Climatic Zones of Greece
Torre, M., Λέκκας, Β., Καλλιανιώτης, Α.2006ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΕΣΣΕΨΙΑΝΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ ETRUMEUS TERES ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.
Γιουλάτος, Δ., Μπούτσης, Γ., Γιάννακα, Δ., Χατζηχαραλάμπους, Ε., Παντής, Ι. Δ.2004ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΛΑΓΟΓΥΡΟΥ (SPERMOPHILUS CITELLUS) ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ
Δημόπουλος, Γ., Παφίλης, Π.2012Κανιβαλιστική συμπεριφορά στις γιγαντιαίες σαύρες της Σκύρου (Podarcis gaigeae)
Δόξα, Χ. Κ., Divanach, P., Κεντούρη, Μ.2006Η Συμπεριφορά του Φαγκριού, Pagrus pagrus L. 1978, σε Δύο Συνθήκες Φωτοπερίοδου, και σε Δύο Φάσματα Φωτισμού
ΜΗΛΙΟΥ, Μ., Γκιώκας, Σ.2008ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΥΖΕΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ Albinaria caerulea ΣΤΗ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ
Παπαδάκης, Ι. Ε., Δόξα, Χ. Κ., Κεντούρη, Μ., Divanach, P.2004ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΜΒΡΥΟΝΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΟ
ΡΙΓΛΕΡ, Α., ΡΙΓΚΛΕΡ, Σ., Τράγος, Α., ΓΑΛΗΝΟΣ, Σ., Γιαννακόπουλος, Α., ΓΝΩΔΗΣ, Κ., ΤΣΑΝΑΚΑΚΗΣ, Γ., ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ, Γ.2008ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith