Παρούσα Κατανομή και Πληθυσμοί του Αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) στην Οροσειρά της Ροδόπης

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Τσαχαλίδης, Ε., Σφουγγάρης, Α., Μπίρτσας, Π., Γιαννακόπουλος, Α.
Conference Name:3° Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας & Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας <<Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας>>
Date Published:16-19 Νοεμβρίου
Publisher:Τυπογραφείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Conference Location:ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος», Πανεπιστημιούπολη, 45110, Ιωάννινα.
Keywords:balcanica, Balkan, chamois, mountain, Rhodopes, Rupicapra, αγριόγιδο, οροσειρά, πληθυσμός, Ροδόπη
Thu, 2016-10-27 10:53 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith