ΟΙ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΩΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2004
Authors:Υφαντής, Γ., Καζαντζίδης, Σ.
Conference Name:ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - Βιοποικιλότητα & Πλανητική Αλλαγή
Date Published:18-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Publisher:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Conference Location:ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Keywords:alba, Ardea, Ardea purpurea, birds, colonies, Egretta, Egretta alba, Egretta garzetta, garzetta, heron, Nycticorax, Nycticorax nycticorax, purpurea Egretta, αποικίες, γκαρτζέτα, ερωδιοί, ερωδιός, πουλιά
Thu, 2018-06-07 13:17 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith