ΟΙΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Helicidae ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ;

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:Κοτσακιόζη, Π., Παρμακέλης, Α., Παφίλης, Π., Βαλάκος, Ε. Δ.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:environment, phylogeny, sneil, περιβάλλον, σαλιγκάρι, φυλογένεση
Taxonomic name: 
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _Helicidae.pdf153.54 KB
Wed, 2019-06-19 13:40 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith