ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Β., ΣΦΕΝ∆ΟΥΡΑΚΗΣ, Σ.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:bees, impact, mobile, radiation, telephony, ακτινοβολία, επίδραση, κινητής, μέλισσες, τηλεφωνίας
Taxonomic name: 
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _Bees_rad.pdf189.91 KB
Fri, 2019-07-05 13:56 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith