Διαχείριση Ενδιαιτημάτων και Προστασία Αρπακτικών Πουλιών στο Δέλτα και τα Στενά του Νέστου

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Ευθυμίου, Γ., Γέρρεντρουπ, Χ., Συλλαίος, Γ.
Conference Name:3° Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας & Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας <<Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας>>
Date Published:16-19 Νοεμβρίου
Publisher:Τυπογραφείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Conference Location:ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος», Πανεπιστημιούπολη, 45110, Ιωάννινα.
Keywords:Aves, birds, birds of prey, conservation, habitat, raptors, αρπακτικά, δέλτα, διαχείριση, ενδιαίτημα, Νέστου, πουλιά
Tue, 2016-10-25 11:44 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith