ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Alexis, R., Delpont, M.199926EME contribution a l'etude des Cetoniidae. Cetonischema speciosa marchei, nouvelle sous-espece endemique de Chypre. (Coleoptera, Cetoniidae). [26th contribution to the study of Cetoniidae. Cetonischema speciosa marchei, new endemic subspecies from Cypru
Alexis, R., Makris, C.2002Propomacrus cypriacus sp. n. from Cyprus (Coleoptera: Scarabaeidae: Euchirinae)
Alfken, J. D.1940Eine neue Andrena (Hymenoptera, Apidae) von Rodi (Rhodos).
Alfken, J. D.1940Eine neue Andrena (Hymenoptera, Apidae) von Rodi (Rhodos).
Alfken, J. D.1934Hymenopteren In: F. Werner. Ergebnisse einer zoologischen Studien-und Sammelreise nach Griechenland, namentlich nach den Inseln des Ägäischen Meeres.
Alfken, J. D.1934Hymenopteren In: F. Werner. Ergebnisse einer zoologischen Studien-und Sammelreise nach Griechenland, namentlich nach den Inseln des Ägäischen Meeres.
Alfken, J. D.1930Zwei neue Bienen von Kreta (Hym. Apidae).
Alfken, J. D.1930Zwei neue Bienen von Kreta (Hym. Apidae).
Alfken, J. D.1928Hymenopteren. In: F. Werner. Beiträge zur Kenntnis der Fauna Griechenlands namentlich der ägäischen Inseln.
Alfken, J. D.1928Hymenopteren. In: F. Werner. Beiträge zur Kenntnis der Fauna Griechenlands namentlich der ägäischen Inseln.
Alfken, J. D.1927Zoologische Streifzüge in Attika, Morea und besonders auf der Insel Kreta. Hymenoptera Apidae.
Alfken, J. D.1927Zoologische Streifzüge in Attika, Morea und besonders auf der Insel Kreta. Hymenoptera Apidae.
Alfken, J. D.1904Über die von Brullé aufgestellten griechischen Andrena-Arten.
Alfken, J. D.1904Über die von Brullé aufgestellten griechischen Andrena-Arten.
Alibone, M. R.1981Little ergets with green legs and feet.
Aligizaki, K., Katikou, P., Nikolaidis, G., Panou, A.2008First episode of shellfish contamination by palytoxin-like compounds from Ostreopsis species (Aegean Sea, Greece)
Alivizatos, H., Azmanis, P., Tsiakiris, R., Xirouchakis, S., Skartsi, T., Kazantzidis, S.2006EVALUATION OF THE SUPPLEMENTARY FEEDING FOR VULTURES AND OTHER RAPTORS IN GREECE
Alivizatos, H., Goutner, V.1999Winter diet of the Barn Owl (Tyto alba) and Long-eared Owl (Asio otus) in Northeastern Greece: A comparison
Alivizatos, H., Goutner, V.1997Feeding habits of the long-legged buzzard (Buteo rufinus) during breeding in Northeastern Greece
Alivizatos, H., Goutner, V., Athanasiadis, A., Poirazidis, K.2006Comparative temporal prey use by barn owl (Tyto alba) and little owl (Athene noctua) in the Evros Delta, northeastern Greece.
Alivizatos, H., Goutner, V., Karadinos, M.1998Reproduction and behaviour of the Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) in North-eastern Greece.
Alivizatos, H., Goutner, V., Karandinos, M. G.1998Reproduction and behaviour of the Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) in North-eastern Greece
Alivizatos, H., Goutner, V., Zogaris, S.2005Contribution to the study of the diet of four owl species (Aves, Strigiformes) from mainland and island areas of Greece
Alivizatos, H., Goutner, V., Zogaris, S.2002Contribution to the study of the diet of four owl species (Aves, Strigiformes) from mainland and island areas of Greece.
Alivizatos, H., Kazantzidis, S., Birtsas, P.2006WINTER DIET OF THE MARSH HARRIER (Circus aeruginosus) IN EVROS DELTA, GREECE
Alivizatos, H., Papandropoulos, D., Zogaris, S.2004Winter diet of the Greater Spotted Eagle (Aquila clanga) in the Amvrakikos wetlands, Greece
Alivizatos, H., Bourdakis, S.2002Diet and breeding success of the Bonelli's eagle (Hieraaetus fasciatus) in Greece: preliminary data
Alkemeier, F., Hennig, V.1988Wintervogelbeobachtungen in Nordgriechenland.
Allegrucci, G., Caccone, A., Sbordoni, V.1999Cytochrome b sequence divergence in the European sea bass (Dicentrarchus labrax) and phylogenetic relationships among some Perciformes species
Allegrucci, G., Todisco, V., Rampini, M., Sbordoni, V.2006Molecular phylogeny of Dolichopoda cave crickets: assessing the evolutionary history of the eastern Mediterranean taxa
Allegrucci, G., Todisco, V., Rampini, M., Sbordoni, V.2006MOLECULAR PHYLOGENY OF Dolichopoda CAVE CRICKETS: ASSESSING THE EVOLUTIONARY HISTORY OF THE EASTERN MEDITERRANEAN TAXA
Allegrucci, G., Todisco, V., Sbordoni, V.2005Molecular phylogeography of Dolichopoda cave crickets (Orthoptera, Rhaphidophoridae): A scenario suggested by mitochondrial DNA
Allegrucci, G., Rampini, M., Gratton, P., Todisco, V., Sbordoni, V.2009Testing phylogenetic hypotheses for reconstructing the evolutionary history of Dolichopoda cave crickets in the eastern Mediterranean
Allen, A. S.1927Birds of a classic land.
Allen, A. S.1927Birds of a classic land.
Almaça, C.1988COMPETITION, AVAILABLE SPACE, AND SPECIATION IN MEDITERRANEAN CRABS
Almaηa, C.1988Competition, available space, and speciation in Mediterranean crabs.
Almaηa, C.1984Notes on some species of western palaearctic Barbus (Cyprinidae, Pisces)
Almaηa, C.1984Form relationships among western palaearctic species of Barbus (Cyprinidae, Pisces)
Almaηa, C.1981La collection de Barbus d' Europe du Muséum national d'Histoire Naturelle (Cyprinidae, Pisces).
Almog, A., Bonen, H., Herman, K., Werner, Y. L.2005Subspeciation or none? The hardun in the Aegean (Reptilia: Sauria: Agamidae: Laudakia stellio)
Aloupi, M., Angelidis, M. O., Gabriel, A., Karantanelli, M., Koulousaris, M., Nikolaou, A., Petsas, A., Tsirtsis, G., Vagi, M., Vlatsiotou, F.2007Marine monitoring along the eastern coastal area of the Island of Lesvos, Greece during 2004 in the framework of MEDPOL III
Altarayrah, J. A.2006Διερεύνηση της γενετικής ποικιλότητας φυλών προβάτων και αξιολόγησή τους με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλων σχημάτων επιλογής
Altenhofer, E., Gerungs, G., Zombori, L.1987The species of Heterarthrus Stephens, 1835 feeding on maple (Hymenoptera, Tenthredinidae).
Altmann, W.1992Einige Bemerkungen über Mesobuthus gibbosus anatolicus von der Insel Rhodos.
Altner, H., Reger, K.1959Ornithologische Frühjahrsbeobachtungen auf Kreta.
Alvanou, L.1999Annual cycle of cladocerans in the Thermaikos Gulf and the Gulf of Thessaloniki (North Aegean Sea)
Alvarez, J. A.1994New data on the family Lichenoporidae Smitt (Bryozoa: Cyclostomida) from the Mediterranean region.
Alvarez, J. A.1990Una colección de briozoos procedentes de la costa de Alicante
Alvaro, J. A., Arneri, E., Belcari, P., Camilleri, M., Fiorentino, F., Jukic-Peladic, S., Kallianiotis, A., Lembo, G., Papaconstaninou, C., Piccinetti, C., Relini, G., Spedicato, M. T.2002Mediterranean stock assessment: current status, problems and perspective

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith