Plecotus kolombatovici

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

1α. Επιστημονικό όνομα: 
Plecotus kolombatovici Dulic 1980
1β. Συνώνυμα: 

----------

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Ωτονυχτερίδα του Kolombatovic
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Kolombatovic's Long-eared Bat
2α. Τάξη: 
Chiroptera
2β. Οικογένεια: 
Vespertilionidae
3i. Εξάπλωση: 

Το Plecotus kolombatovici αρχικά είχε περιγραφεί ως υποείδος του P. austriacus, αλλά όπως έδειξαν γενετικές (Mayer & V. Helversen 2001) και μορφολογικές (Tvrtkovic et al. 2005) μελέτες είναι σαφώς διαφορετικό είδος. Το είδος είναι ενδημικό της Μεσογείου και η κατανομή του είναι κερματισμένη σε τρεις περιοχές: τις νότιες περιοχές των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας (Κύπρος, Τουρκία, Συρία, Λίβανο και πιθανότατα στο Ισραήλ, την Παλαιστίνη και την Ιορδανία), βορειοανατολικά της Λιβύης (Κυρηναϊκή) και στη βορειοδυτική Αφρική από το Μαρόκο έως τη βορειοδυτική Λιβύη (Spitzenberger et al. 2006).

Στην Ελλάδα η παρουσία του έχει επιβεβαιωθεί σε λιγότερες από δέκα τοποθεσίες στην Ήπειρο, την Φθιώτιδα, την Φωκίδα και την Κρήτη. Οι παλαιότερες αναφορές του P. austriacus από τα νησιά του Ιονίου, του Αιγαίου και της Πελοποννήσου ενδεχομένως να αφορούν σε αυτό το είδος (Hanak et al 2001).

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Ανεπαρκώς Γνωστά (DD)
3β. Κριτήρια: 
-----------
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Παρόλο που η παρουσία του είναι επιβεβαιωμένη σε λίγες και απομακρυσμένες τοποθεσίες, η εξάπλωση του είναι πιθανώς ευρύτερη και επεκτείνεται και σε περιοχές όπου παλαιότερα είχε αναφερθεί το P. austriacus. Χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να εκτιμηθεί η εξάπλωση του είδους και η κατάσταση των πληθυσμών του.

5. Λόγοι αλλαγής από προηγούμενη αξιολόγηση: 
6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
20.12.2008
8α. Αξιολογητές: 
Καλούστ Παραγκαμιάν, Παναγιώτης Γεωργιακάκης, Έλενα Παπαδάτου.
8β. Ελεγκτές: 
Αναστάσιος Λεγάκις, Αθανάσιος Σφουγγάρης.
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

Το Plecotus kolombatovici αρχικά είχε περιγραφεί ως υποείδος του P. austriacus, αλλά όπως έδειξαν γενετικές (Mayer & V. Helversen 2001) και μορφολογικές (Tvrtkovic et al. 2005) μελέτες είναι σαφώς διαφορετικό είδος.

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

H παρουσία του έχει επιβεβαιωθεί σε λιγότερες από δέκα τοποθεσίες στην Ήπειρο, την Φθιώτιδα, την Φωκίδα και την Κρήτη.

9γ. Πληθυσμός: 

---------

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Κυνηγά έντομα πάνω από ανοικτά οικοσυστήματα, κυρίως στέπες αλλά και αγροοικοσυστήματα και υγροτόπους. Το καλοκαίρι χρησιμοποιούν κοιλότητες σε βράχους, αλλά και σκοτεινούς χώρους παλαιών μνημείων, ερείπια, σπηλιές και κτίρια. Διαχειμάζουν σε κτίρια, ορυχεία, σπήλαια αλλά και δέντρα.

9δii. Ενδιαίτημα και οικολογία (λίστα): 
9εi. Απειλές (κείμενο): 

Πιθανότατα απειλείται από την υποβάθμιση των υγροτόπων και την εντατικοποίηση της γεωργίας, όπως και την όχληση στα καταφύγιά του.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Προστατεύεται με τον Δασικό Κώδικα. Περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV της Οδηγίας  92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.5.1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (με μεταγενέστερες τροποποιήσεις). Περιλαμβάνεται επίσης στο παράρτημα II της σύμβασης της Βέρνης. Επίσης έχει αναφερθεί  από Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (περιοχές Natura 2000).

10. Βιβλιογραφία: 

BENDA P., KIEFER A., HANÁK V. & VEITH M. 2004: Systematic status of African populations of long-eared bats, genus Plecotus (Mammalia: Chiroptera). Folia Zool. 53 (Monogr. 1): 47 pp.

ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ, Π. (Αδημοσίευτα στοιχεία).

DIETZ C. (Προσωπική επικοινωνία).

HANÁK V., P. BENDA, M. RUEDI, I. HORÁČEK & T. S. SOFIANIDOU. 2001. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 2. New records and review of distribution of bats in Greece. Acta Soc. Zool. Bohem. 65: 279–346.

HELVERSEN, O.v. (Προσωπική επικοινωνία).

HUTSON, A.M., AULAGNIER, S., JUSTE, J., KARATAŞ, A., PALMEIRIM, J. & PAUNOVIĆ, M. 2008. Plecotus kolombatovici. In: IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 01 October 2008.

IUCN 2007. Plecotus kolombatovici. In: IUCN 2007. European Mammal Assessment http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/ema/species/ plecotus_kolombatovici.htm. Downloaded on 11 May 2007.

ΛΕΓΑΚΙΣ, Α. 2007. Απειλούμενα, προστατευόμενα και ενδημικά είδη ζώων της Ελλάδας. Έκδοση 6.0. Ζωολογικό Μουσείο. Τμήμα Βιολογίας. Πανεπιστήμιο Αθηνών, σσ 124.

MARTENS J. 1967. Plecotus austriacus (Fischer) auf Kreta; mit Bemerkungen zu weiteren Arten (Mammalia, Chiroptera). Bonn. Ζοοl. Beitr. 18: 253-2570

MAYER, F. & O. v. HELVERSEN. 2001. Cryptic diversity in European bats. Proc. R. Soc. Lond. B 268: 1825-1832.

NIETHAMMER J. 1962. Die Säugetiere νοn Korfu. Bonn. Ζοοl. Beitr. 13: 1-49.

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Ε. (Αδημοσίευτα στοιχεία).

PIEPER H. 1977. Fledermäuse aus Schleiereulen-Gewoellen νοn der Insel Kreta. Ztschr. Säugetierk. 43: 7-12.

SPITZENBERGER, F., PIÁLEK, J. & HARING, E. 2001. Systematics of the genus Plecotus (Mammalia, Vespertilionidae) in Austria based on morphometric and molecular investigations. Folia Zoologica 50, 161-172.

SPITZENBERGER, F., STRELKOV, P. P., WINKLER, H. & HARING, E. 2006. A preliminary revision of the genus Plecotus (Chiroptera, Vespertilionidae) based on genetic and morphological results. Zoologica Scripta, 35: 187–230.

TVRTKOVIC, N., PAVLINIC, I. AND HARING, E. 2005. Plecotus macrobullaris (Mammalia, Vespertilionidae) and related sibling species in Croatia: Field identification and distribution. Folia Zoologica 154, 75-88.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

1. Δάση = 9

2. Θαμνώνες = 1

3. Λιβάδια

3.1 Εύκρατα λιβάδια

3.1.1. Χορτολίβαδα = 1

3.1.2. Υπαλπικά και αλπικά λιβάδια = 1

3.1.3. Φυσικά ξέφωτα = 1

3.1.5. Χέρσα εδάφη = 1

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.1. Ποτάμια/Ρυάκια μόνιμης ροής [περιλαμβάνονται οι καταρράκτες] = 1

4.2. Ποτάμια/Ρυάκια παροδικής ροής = 1

4.3. Υγρότοποι με θαμνώδη βλάστηση = 1

4.4. Τυρφώνες, Έλη, Βάλτοι, κλπ = 1

4.5. Λίμνες γλυκού νερού [άνω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.6. Εποχιακές/περιοδικές λίμνες [άνω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.7. Μόνιμα τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.8. Εποχιακά/περιοδικά τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό, υγρά λιβάδια [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.11. Αλπικοί υγρότοποι [περιλαμβάνει αλπικά λιβάδια και εποχιακές συγκεντρώσεις από λιώσιμο χιονιού] = 1

5. Βραχώδεις περιοχές [π.χ. γκρεμοί, κορυφές βουνών] = 1

6. Σπήλαια και υπόγεια ενδιαιτήματα (χερσαία) = 1

9. Τεχνητά – Χερσαία 

9.1. Καλλιέργειες (δημητριακά, ορυζώνες, κλπ) = 1

9.2. Βοσκότοποι που διαχειρίζονται, φυτεύονται ή λιπαίνονται = 1

10. Τεχνητά - υδρόβια

10.1. Ταμιευτήρες νερού (άνω των 80 στρεμμάτων) = 9

10.2. Δεξαμενές αλλά και λιμνούλες για πότισμα ζώων (κάτω των 80 στρεμμάτων) = 9

10.3. Δεξαμενές Υδατοκαλλιέργειας = 9

10.5. Ανασκαφές (ανοιχτές) = 9

10.7. Αρδευόμενες εκτάσεις [περιλαμβάνει αρδευτικά κανάλια και ορυζώνες] = 9

10.8. Εποχιακά πλημμυριζόμενες αγροτικές γαίες = 9

10.9. Εγκιβωτισμοί και Αποστραγγιστικά κανάλια, τάφροι = 9

Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Thu, 2019-07-18 13:23 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith