Pelecanus crispus

Taxonomic name: 
Kείμενο Κόκκινου Βιβλίου: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κατηγορία κινδύνου: 
1α. Επιστημονικό όνομα: 
Pelecanus crispus Bruch, 1832
1β. Συνώνυμα: 

----------

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Αργυροπελεκάνος. Τοπικά: Τουμπάνι, τουμπανιάς, σκαν(ι)όγλος, μπάμπα, διατλαμπάμπα,
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Dalmatian Pelican
2α. Τάξη: 
Pelecaniformes
2β. Οικογένεια: 
Pelecanidae
3i. Εξάπλωση: 

Αναπαράγεται στην Παλαιαρκτική ζώνη από τα Βαλκάνια μέχρι την Μογγολία και ίσως Κίνα (Crivelli et al. 1997) :  Σερβία και Μαυροβούνιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ρωσία, Αζερμπαϊτζαν, Τουρκία, Ουκρανία, Μογγολία, Ιράν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν και Καζακστάν. (BirdLife Species factsheet).

Στην Ελλάδα απαντάται σε Α. Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο. Σπανιότατα απαντώνται μεμονωμένα άτομα στις άλλες περιοχές της χώρας. Αναπαράγεται στη λίμνη Μικρή Πρέσπα (αποδημητικό), στον Αμβρακικό κόλπο (επιδημητικό) και στη φραγμολίμνη Κερκίνη (αποδημητικό) μετά την εγκατάσταση τεχνητών σχεδιών αναπαραγωγής.

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Τρωτά (VU)
3β. Κριτήρια: 
D2
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Το είδος φωλιάζει μόνο σε τρία μέρη, έχοντας μάλιστα μόνο στο ένα από αυτά το 80% του πληθυσμού του Επομένως πληρείται το κριτήριο D2 για την κατηγορία VU.

Ανάλογα με την Area of occupancy <500 km2 (EN), αλλά μόνο το υπο-κριτήριο a (few nesting localities <5) πληρωνόταν. Το είδος αυξάνεται και στα τρία μέρη αναπαραγωγής. Επίσης αυξάνονται οι μέσοι αριθμοί διαχειμαζόντων.

5. Λόγοι αλλαγής από προηγούμενη αξιολόγηση: 
6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
12/7/2008
8α. Αξιολογητές: 
Γ. Κατσαδωράκης, Δ. Χατζηλάκου, Μ. Μαλακού, Θ. Ναζηρίδης , Alain Crivelli.
8β. Ελεγκτές: 
Γ. Κατσαδωράκης, Γ. Χανδρινός.
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

------------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Την άνοιξη κατά την αναπαραγωγική περίοδο απαντάται στη λίμνη Μικρή Πρέσπα, τον Αμβρακικό κόλπο και την λίμνη Κερκίνη. Τέλος χειμώνα – αρχές άνοιξης όταν κάποια άτομα έχουν αρχίσει να φωλιάζουν ενώ άλλα όχι απαντάται σε πολλούς παράκτιους υγρότοπους της ΒΑ Ελλάδας και στις λίμνες Καστοριά και Βεγορίτιδα. Κατά τη διάρκεια των περιόδων μετανάστευσης απαντάται πρακτικά σε όλους τους υγρότοπους της Βόρειας Ελλάδας, της Δυτικής Ελλάδας και σε πολλούς της δυτικής Πελοποννήσου. Τον χειμώνα το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού διαχειμάζει εκτός Ελλάδος σε υγρότοπους της Τουρκίας κυρίως, ενώ οι κύριοι τόποι διαχείμασης στην Ελλάδα είναι η Κερκίνη, οι λιμνοθάλασσες της Θράκης και κυρίως η Βιστωνίδα-Πόρτο Λάγος, το δέλτα του Έβρου αλλά και ο Αμβρακικός.

9γ. Πληθυσμός: 

Αναπαράγεται σε Μικρή Πρέσπα (1000-1100 ζεύγη τα τελευταία χρόνια) , Αμβρακικό (100-146 τα τελευταία χρόνια) Λίμνη Κερκίνη (άρχισε να φωλιάζει τακτικά το 2003  σε τεχνητές εξέδρες αναπαραγωγής, 45-55 τα τελευταία χρόνια). Σύνολο για Ελλάδα: 1150-1300 ζεύγη. Τα τελευταία 10 χρόνια οι διαχειμάζοντες στην Ελλάδα αριθμοί όπως μετρώνται στα MWWC κυμαίνονται από περίπου 500 ως 1400 άτομα, αλλά οι συνολικοί αριθμοί εκτιμώνται λίγο παραπάνω.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Ενδιαίτημα αναπαραγωγής: 4.5, 4.13, 8.6, 10.1,
Ενδιαίτημα διατροφής: 4.1, 4.2, 4.5, 4.7, 4.13, 4.14, 7.2, 8.3, 8.6, 8.7, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.9.
Ενδιαίτημα διαχείμασης (μεγαλύτερη χωρική κλίμακα απ’ ότι παραπάνω): 4.5, 4.13, 7.2, 8.3, 8.6, 10.1.
Τρέφεται με ψάρια, το είδος τροφής εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και τη συμπεριφορά της λείας (Crivelli et al. 1997).

9δii. Ενδιαίτημα και οικολογία (λίστα): 
9εi. Απειλές (κείμενο): 

Ενόχληση στις αποικίες φωλιάσματος, έλλειψη κατάλληλων τόπων για φώλιασμα. Μεγάλη απόσταση τόπων διατροφής και τόπων φωλιάσματος.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Bi E2 SPEC category, BiE2 European Threat Status R, Global IUCN Red List Category VU (Vulnerable), Annex I 79/409, Annex II Bern Convention, Emerald Network, Bonn Convention I; II, CITES,

Όλες οι περιοχές στις οποίες φωλιάζει είναι περιοχές Νatura 2000 καθώς και η συντριπτική πλειονότητα των περιοχών που απαντάται και διαχειμάζει εντός Ελλάδας.

9ζ. Χρήση: 

Δεν χρησιμοποιείται.

10. Βιβλιογραφία: 

Μαλακού Μυρσίνη & Alain Crivelli 2008 Προσωπική επαφή.

Χατζηλάκου Διονυσία & Alain Crivelli 2008 Προσωπική επαφή.

Ναζηρίδης Θεόδωρος & Alain Crivelli 2008 Προσωπική επαφή.

Crivelli, A. J., G. Catsadorakis, D. Hatzilacou  and  Th. Naziridis. 1997. Pelecanus crispus Dalmatian Pelican. BWP (Birds of Western Palearctic) Update 1: 149-153.

Karandeinos, M. and Legakis, A. (eds). 1992. The Red Data Book of Threatened Vertebrates of Greece. WWF Greece, Athens.

BirdLife Species Factsheet:  http://www.birdlife.org/datazone/species/

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.5. Λίμνες γλυκού νερού [άνω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.15. Εποχιακές/περιοδικές αλμυρές, υφάλμυρες ή αλκαλικές λίμνες και πεδία = 1

8. Ακτές

8.6. Παράκτιες υφάλμυρες/αλμυρές λιμνοθάλασσες με τουλάχιστον μια ένωση με τη θάλασσα = 1

8.7. Παράκτιες λιμνοθάλασσες γλυκού νερού και λιμνοθάλασσες γλυκού νερού σε δέλτα = 1

10. Τεχνητά - υδρόβια

10.1. Ταμιευτήρες νερού (άνω των 80 στρεμμάτων) = 2

Fri, 2018-09-28 11:28 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith