Nyctalus noctula

Taxonomic name: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

1α. Επιστημονικό όνομα: 
Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
1β. Συνώνυμα: 

---------

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Νυκτοβάτης
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Noctule
2α. Τάξη: 
Chiroptera
2β. Οικογένεια: 
Vespertilionidae
3i. Εξάπλωση: 

Το Nyctalus noctula εξαπλώνεται ευρέως στην παλαιαρκτική συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Ευρώπης και τη Σκανδιναβία έως τα Ουράλια και τον Καύκασο, από την Τουρκία έως το Ισραήλ και το Ομάν καθώς επίσης και το δυτικό Τουρκμενιστάν, το δυτικό Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Κιργιστάν, το Τατζικιστάν μέχρι το νοτιοδυτικό τμήμα της Σιβηρίας και τα Ιμαλάια, και νότια έως το Μυανμάρ, το Βιετνάμ και τη δυτική Μαλαισία.

Στην Ελλάδα έχει βρεθεί σε δασωμένες περιοχές της Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και στα νησιά Θάσος και Εύβοια. Δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν μόνιμοι πληθυσμοί αν και θα μπορούσαν να υπάρχουν σε δασωμένες περιοχές της βόρειας-βορειοανατολικής Ελλάδας.

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Ανεπαρκώς Γνωστά (DD)
3β. Κριτήρια: 
------------
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Αναφέρεται από πολύ λίγες περιοχές της Ελλάδας. Η μόνιμη παρουσία του είδους στην Ελλάδα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Εάν ισχύει, τότε πρόκειται πιθανότατα για λίγους και απομονωμένους πληθυσμούς, εάν όχι πρέπει να διευκρινιστεί εάν σχηματίζονται αναπαραγωγικές αποικίες στη χώρα μας.

6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
25.12.2008
8α. Αξιολογητές: 
Καλούστ Παραγκαμιάν, Παναγιώτης Γεωργιακάκης, Έλενα Παπαδάτου.
8β. Ελεγκτές: 
Αναστάσιος Λεγάκις, Αθανάσιος Σφουγγάρης.
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

------------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Έχει αναφερθεί από πολύ λίγες περιοχές της Ηπείρου, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τη ΒΑ Πελοπόννησο, την Εύβοια και τη Θάσο.

9γ. Πληθυσμός: 

Αναφέρεται από πολύ λίγες περιοχές της Ελλάδας και δεν ξέρουμε εάν είναι μόνιμοι οι πληθυσμοί του. Εάν είναι μόνιμοι, φαίνεται να είναι απομονωμένοι.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Το είδος εξαρτάται πολύ από την παρουσία ώριμων δασών με ηλικιωμένα δένδρα και θηρεύει πάνω από υγρότοπους, δάση και βοσκότοπους. Οι καλοκαιρινές αποικίες χρησιμοποιούν δένδρα, αλλά και σχισμές και ανοίγματα σε ανθρώπινες κατασκευές όπως κτίρια και γέφυρες. Διαχειμάζει σε χαραμάδες βράχων, σπήλαια και τεχνητές κατασκευές.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Ως δασόβιο είδος, απειλείται κυρίως από την απώλεια και την υποβάθμιση των δασών και ιδίως από την απώλεια ώριμων δέντρων όπου φωλιάζει. Η ρύπανση των υδάτων, αποτελεί επίσης σημαντική απειλή.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Προστατεύεται με τον Δασικό Κώδικα και το ΠΔ. 67/1981 "Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και της άγριας πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της ερεύνης επ’ αυτών". Περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV της Οδηγίας  92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.5.1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (με μεταγενέστερες τροποποιήσεις). Περιλαμβάνεται επίσης στο παράρτημα II της σύμβασης της Βέρνης στο παράρτημα ΙΙ της σύμβασης της Βόννης. Επίσης έχει αναφερθεί  από Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (περιοχές Natura 2000).

9ζ. Χρήση: 

Το τάξον δεν χρησιμοποιείται τοπικά, εθνικά ή διεθνώς.

10. Βιβλιογραφία: 

BOGDANOWICZ, W. 1999. Nyctalus noctula (Schreber, 1774). In: The Atlas of European Mammals. Mitchell-Jones, A. J., Amori, G., Bogdanowicz, W., Kryštufek, B., Reijnders, P. J. H., Spitzenberger, F., Stubbe, M., Thissen, J. B. M., Vohralík, V. & Zima, J. (Eds.) pp. 136-137. Academic press, London.

CSORBA, G., BATES, P., STUBBE, M., HUTSON, A.M., AULAGNIER, S. & SPITZENBERGER, F. 2008. Nyctalus noctula. In: IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 01 October 2008.

DIETZ C. Προσωπική επικοινωνία.

HANÁK V., P. BENDA, M. RUEDI, I. HORÁČEK & T. S. SOFIANIDOU. 2001. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 2. New records and review of distribution of bats in Greece. Acta Soc. Zool. Bohem. 65: 279–346.

HELVERSEN, O.v. Προσωπική επικοινωνία.

ILIOPOULOU-GEORGUDAKI J., A. LEGAKIS, I. ONDRIAS, L. PARASCHI, R. WEID. 1992. Chiroptera. pp 303-321. In: KARANDINOS M. (ed.). The red data book of threatened vertebrates of Greece. Hellenic Zoological Society-Hellenic Ornithological Society (in Greek).

IUCN 2007. Nyctalus noctula. In: IUCN 2007. European Mammal Assessment http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/ema/species/ nyctalus_noctula.htm. Downloaded on 11 May 2007.

IVANOVA T. & A. GUEORGUIEVA. 2004. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece) – species diversity, zoogeography and faunal patterns. - In: Beron P., Popov A. (eds). Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 907-927.

IVANOVA Τ. 2000. New data οn bats (Mammalia: Chiroptera) from the Eastem Rhodopes, Greece (Thrace, Evros). Histor. Natur Bulg. 11: 117-125.

KOLΕΝAΤΙ F. A. 1859. Monographie der europäischer Chiropteren. Jahresheft Νaturwiss. Sect. Mäht: Schles. Ges. Foerd. Ackerbaues, Bruenn 1859: 1-156.

ΛΕΓΑΚΙΣ, Α. 2007. Απειλούμενα, προστατευόμενα και ενδημικά είδη ζώων της Ελλάδας. Έκδοση 6.0. Ζωολογικό Μουσείο. Τμήμα Βιολογίας. Πανεπιστήμιο Αθηνών, σσ 124.

LINDERMAYER D. 1855. Euboea. Eine naturhistorische Skizze. Bull. Naturalist. Moscou 2: 447
MILLER G. S. 1912. Catalogue of the Mammals of Western Europe (Europe exclusive of Russia) in the collection of the British Museum. London: British Museum (Natural History), 1019 pp.

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Ε. Αδημοσίευτα στοιχεία.

TSUNIS G. 1987. Aspetti faunistici del Parco Nazionale di Valia-Calda, Pindo. pp.: 44-47. In: CRUCΙTTΙ Ρ. (ed.): Atti del Convegno sur Tema Zoologica Ellenica. Roma: Soc. Rom. Sci. Natur., 56 pp.

WEID R. 1994. Sozialrufe männlicher Abendsegler (Nyctalus noctula). Bonn. Ζοοl. Beitr. 45: 33-38.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

1. Δάση

1.1. Εύκρατα Δάση = 1

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.1. Ποτάμια/Ρυάκια μόνιμης ροής [περιλαμβάνονται οι καταρράκτες] = 1

4.2. Ποτάμια/Ρυάκια παροδικής ροής = 1

4.3. Υγρότοποι με θαμνώδη βλάστηση = 1

4.4. Τυρφώνες, Έλη, Βάλτοι, κλπ = 1

4.5. Λίμνες γλυκού νερού [άνω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.6. Εποχιακές/περιοδικές λίμνες [άνω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.7. Μόνιμα τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.8. Εποχιακά/περιοδικά τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό, υγρά λιβάδια [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 9

4.9. Πηγές = 9

4.11. Αλπικοί υγρότοποι [περιλαμβάνει αλπικά λιβάδια και εποχιακές συγκεντρώσεις από λιώσιμο χιονιού] = 9

5. Βραχώδεις περιοχές [π.χ. γκρεμοί, κορυφές βουνών] = 1

6. Σπήλαια και υπόγεια ενδιαιτήματα (χερσαία) = 1

9. Τεχνητά – Χερσαία  = 9

Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Biii. Δράσεις (Άλλη): 

3.10. Άλλη
Απαιτείται  να διευκρινιστεί το εάν υπάρχουν μόνιμοι πληθυσμοί του είδους στη χώρα μας.

Mon, 2019-06-17 18:21 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith