Bombina variegata

Taxonomic name: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

1α. Επιστημονικό όνομα: 
Bombina variegata (Linnaeus, 1758)
1β. Συνώνυμα: 

----------

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Κιτρινομπομπίνα
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Yellow-bellied toad
2α. Τάξη: 
Anura
2β. Οικογένεια: 
Bombinatoridae
3i. Εξάπλωση: 

Το είδος εξαπλώνεται στην κεντρική και νότια Ευρώπη, πλην της Ιβηρικής χερσονήσου. Στην Ελλάδα το είδος απαντάται στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα, πλην της Πελοποννήσου. Η πλειονότητα των τοπικών πληθυσμών του απαντώνται από τα 900-2200 μ. υψόμετρο.

3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Μειωμένου Ενδιαφέροντος (LC)
3β. Κριτήρια: 
----------
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Έκταση παρουσίας περίπου 65000 τ. χλμ. Έκταση κατοίκησης εκτιμάται σε 8-10000 τ. χλμ.

6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
7.5.08
8α. Αξιολογητές: 
Σωτηρόπουλος
8β. Ελεγκτές: 
----------
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

Οι ελληνικοί πληθυσμοί ανήκουν στο υποείδος B. variegata scabra (Küster, 1843).

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος εξαπλώνεται στην κεντρική και νότια Ευρώπη, πλην της Ιβηρικής χερσονήσου. Στην Ελλάδα το είδος απαντάται στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα, πλην της Πελοποννήσου. Η πλειονότητα των τοπικών πληθυσμών του απαντώνται από τα 900-2200 μ. υψόμετρο. Η έκταση παρουσίας του εκτιμάται σε 40-50000 τ. χλμ. ενώ η έκταση κατοίκησης σε 8-10000 τ. χλμ.

9γ. Πληθυσμός: 

Εκτιμάται πως υπάρχει σε 150-200 τοποθεσίες κατανεμημένες σε υψόμετρα από 20-2200μ. Ωστόσο, η πλειονότητα των τοπικών πληθυσμών του απαντώνται από τα 900-2200 μ. υψόμετρο.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Η Bombina variegata ζει κυρίως σε ορεινά ενδιαιτήματα άνω των 500μ. Μεταξύ των ενδιαιτημάτων αυτών περιλαμβάνονται δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, λιβάδια και δασικά ξέφωτα, όπου και χρησιμοποιεί υφιστάμενες υδτοσυλλογές για αναπαραγωγή. Συγκεκριμένα, απαντάται σε λίμνες και λούτσες μόνιμες ή εποχικές, έλη, ρυάκια μόνιμης ή εποχικής ροής, πηγές, ποτίστρες ζώων.
Κύρια ενδιαιτήματα:
1.1.2 Φυλλοβόλα Πλατύφυλλα
1.1.2.2. Ostryo-Carpinion
1.1.3. Ψυχρόβια Κωνοφόρα (ελάτη, μαύρη πεύκη κλπ)
1.1.4. Παραποτάμια δάση
3.1.1. Χορτολίβαδα
3.1.2. Υπαλπικά και αλπικά λιβάδια
3.1.3. Φυσικά ξέφωτα
4.1. Ποτάμια/Ρυάκια μόνιμης ροής [περιλαμβάνονται οι καταρράκτες]
4.2. Ποτάμια/Ρυάκια παροδικής ροής
4.3. Υγρότοποι με θαμνώδη βλάστηση
4.5. Λίμνες γλυκού νερού [άνω των 80 στρεμμάτων]
4.6. Εποχιακές/περιοδικές λίμνες [άνω των 80 στρεμμάτων]
4.7. Μόνιμα τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό [κάτω των 80 στρεμμάτων]
4.8. Εποχιακά/περιοδικά τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό, υγρά λιβάδια [κάτω των 80 στρεμμάτων]
4.9. Πηγές
4.11. Αλπικοί υγρότοποι [περιλαμβάνει αλπικά λιβάδια και εποχιακές συγκεντρώσεις από λιώσιμο χιονιού]
10.1. Ταμιευτήρες νερού (άνω των 80 στρεμμάτων)
10.2. Δεξαμενές αλλά και λιμνούλες για πότισμα ζώων (κάτω των 80 στρεμμάτων)
10.8. Εποχιακά πλημμυριζόμενες αγροτικές γαίες

Η αναπαραγωγή λαμβάνει χώρα κατά τους εαρινούς και καλοκαιρινούς μήνες. Τα θηλυκά γεννούν 50-100 αυγά. Κατά τους χειμερινούς μήνες, και ιδιαίτερα στα μεγάλα υψόμετρα, τα ζώα διαχειμάζουν σε κοιλότητες του εδάφους, κάτω από πέτρες και κορμούς δέντρων. Τα ενήλικα τρέφονται κατά κανόνα με χερσαία ασπόνδυλα, ωστόσο καταναλώνουν σε μικρότερο βαθμό και υδρόβια αρθρόποδα.

9δii. Ενδιαίτημα και οικολογία (λίστα): 
9εi. Απειλές (κείμενο): 

---------

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης της Βέρνης, και στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί Οικοτόπων (Annexes II, IV). Το είδος απαντάται σε προστατευόμενες περιοχές (Natura 2000).

9ζ. Χρήση: 

Purpose/Type of Use = Research- Includes specimens used in or as the subject of any type of research (e.g. behavioural, medicine, propagation, disease resistance, etc. National, International. 

Primary forms removed from the wild = Whole animal/plant - Removal of the whole individual from the wild population. 100%

Τάσεις στη συλλογή/συγκομιδή από το φυσικό τους περιβάλλον σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό τα τελευταία 5 χρόνια = Άγνωστη

10. Βιβλιογραφία: 

Helmer, W & P. Scholte (1985): HERPETOLOGICAL RESEARCH IN EVROS, GREECE. PROPOSAL FOR A BIOGENETIC RESERVE. Societas Europaea Herpetologica, 139 pp.

Valakos, E., Pafilis, P., Sotiropoulos, K., Lymberakis, P., Maragou, P., Foufopoulos, J. (2008): The Amphibians and Reptiles of Greece. Editions Chimaira.

Hölzinger J. and Künkele S. (2001): Südliche Arealgrenze und Vertikalverbreitung der Gelbbauchunke (Bombina variegate) in Griechenland. Kartierung mediterr. Brutvögel 2, 45-51.

Gasc, J.-P. (ed.) 1997. Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe. Societas Europea Herpetologica & Museum National d'Histoire Naturelle, Paris.

Denoel, M. 2004. Distribution and characteristics of aquatic habitats of newts and yellow-bellied toads in the district of Ioannina (Epirus, Greece). Herpetozoa, 17: 49-64.

Αδαμακόπουλος, T. & Ματσούκα, Π. & Χατζηρβασάνης, Β. (1986): Τα βουνά της Ρούμελης. Πιτσιλός, Αθήνα.

Crucitti P. & L. Tringali. 1986c. Observazioni su Bombina variegata scabra (Kuester) nei Pindo e nella Thracia (Grecia centro-settentrional e ed orientale) (Anura Discoglossidae) Rivista di idrobiologia XXV: 1-3. (3.2.d)

Βασάρα, Ε., (1993): Ενδοπληθυσμιακή μελέτη του βατράχου Bombina variegata (Linnaeus, 1758) στην Ελλάδα. Διατριβή επί διδακτορία, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, σ. 199.

Vasara E, Sofianidou TS, Schneider H. (1991): Bioacoustic analysis of the yellow-bellied toad in northern greece (Bombina variegata scabra: Anura, Discoglossidae). Zoologischer Anzeiger 226 (5-6): 220-236.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

1.1.2 Φυλλοβόλα Πλατύφυλλα = 1

1.1.2.2. Ostryo-Carpinion  = 1

1.1.3. Ψυχρόβια Κωνοφόρα (ελάτη, μαύρη πεύκη κλπ) = 1

1.1.4. Παραποτάμια δάση = 1

3.1.1. Χορτολίβαδα = 1

3.1.2. Υπαλπικά και αλπικά λιβάδια = 1

3.1.3. Φυσικά ξέφωτα = 1

4.1. Ποτάμια/Ρυάκια μόνιμης ροής [περιλαμβάνονται οι καταρράκτες] = 1

4.2. Ποτάμια/Ρυάκια παροδικής ροής = 1

4.3. Υγρότοποι με θαμνώδη βλάστηση = 1

4.5. Λίμνες γλυκού νερού [άνω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.6. Εποχιακές/περιοδικές λίμνες [άνω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.7. Μόνιμα τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.8. Εποχιακά/περιοδικά τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό, υγρά λιβάδια [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.9. Πηγές = 1

4.11. Αλπικοί υγρότοποι [περιλαμβάνει αλπικά λιβάδια και εποχιακές συγκεντρώσεις από λιώσιμο χιονιού]  = 1

10.1. Ταμιευτήρες νερού (άνω των 80 στρεμμάτων) = 1

10.2. Δεξαμενές αλλά και λιμνούλες για πότισμα ζώων (κάτω των 80 στρεμμάτων) = 1

10.8. Εποχιακά πλημμυριζόμενες αγροτικές γαίες = 1

Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Tue, 2018-10-09 11:06 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith